BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
700Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Công suất 280Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL280 280Ah Mới 100% VSFL280
Công suất 200Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VSB5
560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
750Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 6IPZS750 750Ah Mới 100% 6IPZS750
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 10IPZ1000 1000Ah Mới 100% 10IPZ1000
Công suất 201Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL201M 201Ah Mới 100% VSFL201M
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) DE48/100P 48V/70A Mới 100% DE48100P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) DE80/70P 80V/70A Mới 100% DE8070P

XE NÂNG REACH TRUCK

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao tối đa 11.5m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200038
Nâng cao tối đa 7.3m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL160110
Nâng cao tối đa 6.4m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL160103
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL160053
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL160035
Nâng cao tối đa 8.6m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2002 HGL160111
Nâng cao tối đa 7.3m, sử dụng bình điện 48V, càng Double Deep.
rented
LINDE R16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL160010
Nâng cao 3m, bình điện 48V-440Ah.
NISSAN U02F25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL250213
Nâng cao 3m, bình điện 48V-440Ah.
rented
TCM FRB25-8 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL250091
Nâng cao tối đa 5,1m, sử dụng bình điện 48V, càng Double Deep.
sold
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL160006
Tìm kiếm