XE NÂNG FORKLIFT

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 5.5m, khung nâng 3 ty 3 lao, bánh đôi.
new
NISSAN P1F2A20D 2000kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2011 HGL200002
Nâng cao 4m, khung nâng 3 ty 3 lao có sideshift, bình điện 48V-935Ah.
new
KOMATSU FB25EXG-11 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL250027
Nâng cao 4.3m, 1863 giờ hoạt động.
new
NISSAN YL02A25 2500kg Diesel Đã qua sử dụng 2004 HGL250029
Nâng cao 4m, có sideshift, 6100giờ hoạt động.
new
NISSAN NP1F2A25D 2500kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2011 HGL250041
Nâng cao 3m, có sideshift, 4080 giờ hoạt động.
new
NISSAN UG1F2A30D 3000kg LPG/Gas Đã qua sử dụng 2012 HGL300060
Nâng cao 5m, có sideshift, bình điện 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL250062
Nâng cao 5.15m, số giờ hoạt động 4080 giờ, bình điện 48V-400Ah.
new
NISSAN K1B1L18 1800kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL180063
Nâng cao 3m, có sideshift, bình điện KOBE 48V-450Ah.
new
NISSAN T1B2L20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200066
Nâng cao 3m, có sideshift, bình điện KOBE 48V-700Ah.
new
NISSAN P1B2R25 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL250071
Nâng cao 3m, 3 ty, 3 lao, xe chui container, bình điện 48V-545Ah.
new
KOMATSU FB15-12 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL150023

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Hiatchi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX565MH 565Ah Mới 100% VSDX565MH
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 10IPZ1000 1000Ah Mới 100% 10IPZ1000
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Hiatchi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX400M 400Ah Mới 100% VSDX400M
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Hiatchi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL6 468Ah Mới 100% VSIL6
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 6IPZB600 600Ah Mới 100% 6IPZB600
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Hiatchi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX545MH 545Ah Mới 100% VSDX545MH
Điện áp 24V, 48V, 72V,...Được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL 10IPZB550 550Ah Mới 100% 10IPZB550
Tìm kiếm