XE NÂNG REACH TRUCK

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao tối đa từ 7m đến 13m.
new
STILL FM-X 1000kg - 2500kg Điện Mới 100% 2016 STILL FM-X
Nâng cao tối đa 6.3m, sử dụng bình điện 48V.
rented
LINDE R14 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2003 HGL140228
Nâng cao tối đa 10.7m, sử dụng bình điện 48V.
rented
LINDE R20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL200226
Nâng cao tối đa 5.8m, sử dụng bình điện 48V.
sold
LINDE R16SN-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL160221
Nâng cao tối đa 4.7m, sử dụng bình điện 48V.
sold
LINDE R14S 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL140220
Nâng cao tối đa 7.3m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL160110
Nâng cao tối đa 10m, sử dụng bình điện 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL160134
Nâng cao tối đa 9.4m, sử dụng bình điện 48V.
sold
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL160218
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
sold
LINDE R16S-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL160193
Nâng cao tối đa 5m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE A10 1000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL100227

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS460 460Ah Mới 100% 4IPZS460
560Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560 (Linde)
700Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Công suất 280Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL280 280Ah Mới 100% VSFL280
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VSB5
560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
750Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 6IPZS750 750Ah Mới 100% 6IPZS750
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 10IPZ1000 1000Ah Mới 100% 10IPZ1000
Công suất 201Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL201M 201Ah Mới 100% VSFL201M
Tìm kiếm