XE NÂNG FORKLIFT

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 4m, có sideshift.
NISSAN NP1F2A25D 2500kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2011 HGL250041
Nâng cao 3m, có sideshift, 4080 giờ hoạt động.
NISSAN UG1F2A30D 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2012 HGL300060
Nâng cao 4.5m, 2 ty, 2 lao, có sideshift.
TOYOTA 8FGJF35 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2011 HGL300082
Nâng cao 5.5m, 3 ty, 3 lao, có sideshift.
TOYOTA 8FGJF35 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2013 HGL300085
Nâng cao 5.5m, 3 ty, 3 lao, có sideshift.
TOYOTA 8FGJF35 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2013 HGL300087
Nâng cao tối đa 5m, có Side-Shift, Free-Shift, dòng xe Nissan 1F.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2015 HGL300164
Nâng cao tối đa 3m, càng nâng 1.07m.
NISSAN P1F2A25D 2500kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2013 HGL250104
Nâng cao tối đa 5m, có Side-Shift, Free-Shift, dòng xe Nissan 1F.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2014 HGL300141
Nâng cao tối đa 3m, càng nâng 1.07m.
NISSAN UG1F2A30D 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2011 HGL300116
Nâng cao tối đa 5m, có Side-Shift, Free-Shift, dòng xe Nissan 1F.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Đã qua sử dụng 2015 HGL300163

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
500Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS500 500Ah Mới 100% 4IPZS500
390Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CEIL (CHLORIDE) 6IPZB390 390Ah Mới 100% 6IPZB390
375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS460 375Ah Mới 100% 3IPZS375
460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS460 460Ah Mới 100% 4IPZS460
560Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560 (Linde)
700Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 5IPZS700 700Ah Mới 100% 5IPZS700
Công suất 280Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL280 280Ah Mới 100% VSFL280
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VSB5
560Ah (72V, 80V,..), được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (CHLORIDE) 4IPZS560 560Ah Mới 100% 4IPZS560
750Ah/48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE, xuất xứ Ấn Độ.
CEIL (CHLORIDE) 6IPZS750 750Ah Mới 100% 6IPZS750
Tìm kiếm