Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200119
Nâng cao tối đa 10m, sử dụng bình điện 48V-800Ah.
Phụ tùng xe nâng khác N/A R16S-HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160134
Nâng cao tối đa 6.3m, sử dụng bình điện 48V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A R14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140228
Nâng cao tối đa 5m, sử dụng bình điện 48V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A A10 1000kg Đã qua sử dụng HGL100227
Nâng cao tối đa 4.7m, sử dụng bình điện 48V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A R14S 1400kg Đã qua sử dụng HGL140220
Nâng cao tối đa 3.7m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-linde-L16-p4 new
Phụ tùng xe nâng khác N/A L16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160219
Nâng cao tối đa 3.4m, sử dụng bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A L16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160107
Nâng cao tối đa 11.5m, sử dụng bình điện 48V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A R20 2000kg Đã qua sử dụng HGL200038
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200120
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200180
Nâng cao tối đa 3.3m, sử dụng bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A L14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140144
Nâng cao tối đa 3.8m, sử dụng bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A L12 1200kg Đã qua sử dụng HGL120122
Nâng cao tối đa 3m, sử dụng bình điện 24V.
Phụ tùng xe nâng khác N/A L14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140059
Nâng cao tối đa 4m.
Phụ tùng xe nâng khác N/A H25D-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250050