XE NÂNG REACH TRUCK

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1200kg, 1500kg, chiều cao nâng từ 3000mm.
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% N/A S1166
Tải trọng nâng 1400, 1600, 1800kg, chiều cao nâng từ 3250mm.
LINDE R14SP – R16SP - R18SP (Series 1123) 1400, 1600, 1800kg Điện Mới 100% N/A S1123
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, chiều cao nâng từ 5095 - 12239mm.
LINDE R14 - R16 - R20 (Series 115) 1400, 1600, 2000kg Điện Mới 100% N/A S115
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160537
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160534
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2009
LINDE R20S 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL200533
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160532
Nâng cao tối đa 11.5m, bình điện 48V, năm sản xuất 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160527
Nâng cao tối đa 5.8m, bình điện 48V, năm sản xuất 2012
LINDE R16S-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL160538
Nâng cao tối đa 8.55m, bình điện 48V - 620Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 18.956 giờ
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160464

XE NÂNG FORKLIFT

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, chiều cao nâng 3050mm.
LINDE HT25D-HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% N/A S1218
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, chiều cao nâng 3825mm.
LINDE H25-H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% N/A S1219
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, sử dụng bình điện 80V-500Ah/600Ah, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E30SL - E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% N/A S1286
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm.
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% N/A S1285
Nâng cao tối đa 3.76m, bình điện 48V, năm sản xuất 2013
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL300530
Nâng cao tối đa 3.76m, bình điện 48V, năm sản xuất 2013
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL300529
Nâng cao tối đa 4m, bình điện 48V-450Ah, năm sản xuất 2005
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL200494
Nâng cao tối đa 5m, năm sản xuất 2016
UNICARRIERS YDN-D1F4A40 4000kg Diesel Đã qua sử dụng 2016 HGL400482
Nâng cao tối đa 3m, bình điện 48V-400Ah, năm sản xuất 2003
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2003 HGL150480
Nâng cao tối đa 3m, năm sản xuất 2015
KOMATSU FE25-1 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2015 HGL250473

BÌNH ĐIỆN LIFTTOP

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V-700Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX700H 48V-700Ah Mới 100% VTDX700H-48V
Công suất 48V-600Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX600MH 48V-600Ah Mới 100% VTDX600MH-48V
Công suất 24V-220Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL220ML 24V-220Ah Mới 100% VTIL220ML-24V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI565 48V-565Ah Mới 100% VTI565-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V-T
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V
Công suất 48V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 48V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-48V
Công suất 72V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 72V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-72V
Công suất 48V-470Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI470 48V-470Ah Mới 100% VTI470-48V
Công suất 48V-468Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL6 48V-468Ah Mới 100% VTIL6-48V

BÌNH ĐIỆN CHLORIDE (CEIL)

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V - 550Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V - 550Ah Mới 100% 10IPZB550-48V
Công suất 48V - 460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V - 460Ah Mới 100% 4IPZS460-48V
Công suất 80V - 980Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZS980 80V - 980Ah Mới 100% 7IPZS980-80V
Công suất 36V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000-36V
Công suất 24V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 (B) 24V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000(B)-24V
Công suất 48V - 930Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 (B) 48V - 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
Công suất 48V - 600Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 (B) 48V - 600Ah Mới 100% 6IPZB600(B)-48V
Công suất 48V - 775Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS775 (B) 48V - 775Ah Mới 100% 5IPZS775(B)-48V
Công suất 48V - 750Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS750 (B) 48V - 750Ah Mới 100% 6IPZS750(B)-48V
Công suất 48V - 700Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 (B) 48V - 700Ah Mới 100% 5IPZS700(B)-48V
Tìm kiếm