Nôn nóng là cội nguồn của thất bại

Nôn nóng là cội nguồn của thất bại

Nôn nóng là cội nguồn của thất bại: Câu chuyện ‘Tiểu hòa thượng bán đá’ sẽ giúp bạn nhìn thấu nhân sinh. Giá trị của bạn người khác không có quyền quyết định. Một hôm, vị sư già đang ngồi thiền, bỗng có tiểu hòa thượng hớt hải đến và hỏi: “Sư phụ xin người[…]

1/5012345...102030...»