Nhân Viên Quản Lý Kho

Nhân Viên Quản Lý Kho

Kiểm soát và lập báo cáo nhập, xuất, tồn kho. Sắp xếp kho ngăn nắp, sạch sẽ, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý, gọn gàng, thuận tiện trong việc kiểm tra nhập – xuất hàng. Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. Các công việc khác sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Nhân Viên Kỹ Thuật Xe Nâng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xe Nâng

Không yêu cầu kinh nghiệm, công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe nâng (Reach truck, Forklift, Pallet truck,…) động cơ điện, dầu, gas/xăng theo sự phân công hằng ngày.

1/3123