Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Biến trở vô lăng lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153605139)
LINDE Mới 100% 1153605139
Biến trở chân ga xe nâng Linde R14/R16/R20 series 115 (Part#: 7916400159)
LINDE Mới 100% 7916400159
Biến trở lái Encoder cho xe nâng Linde R14/R16/R20-03.
Mới 100% 400/1153605123