Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Càng xe nâng 0.9m, 1m, 1.2m, 1.4m,...
Đã qua sử dụng HGL2068
Càng nâng Double Deep
Đã qua sử dụng HGL2064
Càng kẹp giấy vuông
Mới 100% HGL2061
Càng nâng thùng phuy đơn
Mới 100% HGL2058
Càng nâng PUSH-PULL
Đã qua sử dụng HGL2055
Càng kẹp giấy tròn
Đã qua sử dụng HGL2050
Càng nâng đôi DURWEN DPK30C 1.2m.
DPK30C Đã qua sử dụng HGL2046