Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Focus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-lock new
ELASTOMERIC Focus Black Lock (Focus) Mới 100% BB-F
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Focus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-standard new
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) Mới 100% SB-F
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Focus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking new
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) Mới 100% NM-F
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Focus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking-lock new
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) Mới 100% NML-F
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20AP 100x40-15
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20ap-100x40-15 (3) new
STELLANA 100x40-15 Mới 100% 100x40-15 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20P 125x40/45-15
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20p-125x4045-15 (2) new
STELLANA 125x40/45-15 Mới 100% 125x40/45-15 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20SP 125x60/62-20
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20sp-125x6062-20 (4) new
STELLANA 125x60/62-20 Mới 100% 125x60/62-20 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 150x80x72
banh-can-bang-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-150x80x72 (2) new
STELLANA 150x80x72 Mới 100% 150x80x72 (STE)
Bánh lái xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 330x145x194
banh-lai-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-330x145x194 (1) new
STELLANA 330x145x194 Mới 100% 330x145x194 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH EVT 214 / 216 343x114-90
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-evt-214-216-343x114-90 (1) new
STELLANA 343x114-90 Mới 100% 343x114-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 85x80/85-25
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-85x8085-25 (4) new
STELLANA 85x80/85-25 Mới 100% 85x80/85-25 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-03 343x136-90
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-03-343x136-90 (4) new
STELLANA 343x136-90 Mới 100% 343x136-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-02 330x135-80
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-02-330x135-80 (1) new
STELLANA 330x135-80 Mới 100% 330x135-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T20AP / T20SP 254x102-80
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t20ap-t20sp-254x102-80 (2) new
STELLANA 254x102-80 Mới 100% 254x102-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE L12 / L14P 230x90-65
banh-lai-xe-nang-dien-linde-l12-l14p-230x90-65-HGL (1) new
STELLANA 230x90-65 Mới 100% 230x90-65 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T16 / T20P 230x75/82.5-45
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t16-t20p-230x7582-5-45 (2) new
STELLANA 230x75/82.5-45 Mới 100% 230x75/82.5-45 (STE)
Bánh tải xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 285x100-40
banh-tai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-285x100-40 (3) new
STELLANA 285x100-40 Mới 100% 285x100-40 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE R14 / R16 285x100
banh-tai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-285x100 (3) new
STELLANA 285x100 Mới 100% 285x100 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T20 / T20P / T20AP 85x110-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t20-t20p-t20ap-85x110-12 (2) new
STELLANA 85x110-12 Mới 100% 85x110-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x90-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x90-12 (3) new
STELLANA 85x90-12 Mới 100% 85x90-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T16 / T16P / T20P 85x85-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t16-t16p-t20p-85x85-12 (2) new
STELLANA 85x85-12 Mới 100% 85x85-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L12 / L14P 85x82-12
banh-tai-xe-nang-pu-stellana-85x82-12-dung-cho-xe-linde-l12-l14p (3) new
STELLANA 85x82-12 Mới 100% 85x82-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x65-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x65-12 (4) new
STELLANA 85x65-12 Mới 100% 85x65-12 (STE)
Bánh xe nâng đắp PU 254x102x181
HGL 254x102x181 Mới 100% HGL3117
Bánh xe nâng đắp PU 343x135x278
HGL 343x135x278 Mới 100% HGL3114
Bánh xe nâng đắp PU 230x90x170
HGL 230x90x170 Mới 100% HGL3111
Bánh xe nâng đắp PU 85x105x57
HGL 85x105x57 Mới 100% HGL3108
Bánh xe nâng đắp PU 85x80x63
HGL 85x80x63 Mới 100% HGL3105
Bánh xe nâng đắp PU 85x70x58
HGL 85x70x58 Mới 100% HGL3102
Bánh xe nâng đắp PU 85x60x63
HGL 85x60x63 Mới 100% HGL3098
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC PLus (Không môi).
ELASTOMERIC Plus Non Marking (Plus) Mới 100% NM-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Plus (Có môi).
ELASTOMERIC Plus Non Marking Lock (Plus) Mới 100% NML-P
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Có môi).
ELASTOMERIC Plus Black Lock (Plus) Mới 100% BL-P
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Không môi khóa).
new
ELASTOMERIC Plus Standard Black (Plus) Mới 100% SB-P

Cung cấp bánh đặc xe nâng caosu trắng (không tạo vết), caosu đen ELASTOMERIC, GRI (Sri Lanka) trên toàn quốc.