Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS Mới 100% HGL1820
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS F-ST6335/Z Mới 100% HGL5591
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS F-ST6335 Mới 100% HGL1819
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS F-6335 Mới 100% HGL1812
Chịu được nhiệt độ đến -60 độ C.
HEPWORTHS C-J2 Mới 100% HGL5583
Chịu được nhiệt độ đến -60 độ C.
HEPWORTHS C-T2 Mới 100% HGL5593
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS C-J1 Mới 100% HGL1823
Chịu được nhiệt độ đến -30 độ C.
HEPWORTHS C-T1 Mới 100% HGL5597

Thiết bị bảo hộ lao động Hepworths chịu được nhiệt độ -30oC gồm giày kho lạnh, găng tay kho lạnh,…