Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V-600Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-600Ah VTDX600MH new
LIFTTOP VTDX600MH 48V-600Ah Mới 100% VTDX600MH-48V
Công suất 24V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 1000Ah 10IPZB1000 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 (B) 24V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000(B)-24V
Công suất 48V - 600Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 600Ah 6IPZB600 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 (B) 48V - 600Ah Mới 100% 6IPZB600(B)-48V
Công suất 24V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 375Ah 3IPZS375 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 24V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-24V
Công suất 24V - 345Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 345Ah 3IPZS345 new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V - 345Ah Mới 100% 3IPZS345-24V
Công suất 24V - 230Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 230Ah 2IPZS230 new
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V - 230Ah Mới 100% 2IPZS230-24V
Công suất 48V - 495Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 495Ah 9IPZB495 new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 48V - 495Ah Mới 100% 9IPZB495-48V
Công suất 48V - 465Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 465Ah 3IPZS465 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS465 (B) 48V - 465Ah Mới 100% 3IPZS465(B)-48V
Công suất 48V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 375Ah 3IPZS375 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 48V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTDX565MH (Toyota) new
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V-T
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTI565 new
LIFTTOP VTI565 48V-565Ah Mới 100% VTI565-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTDX565MH new
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V
Công suất 72V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 72V-545Ah VTDX545MH new
LIFTTOP VTDX545MH 72V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-72V
Công suất 48V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-545Ah VTDX545MH new
LIFTTOP VTDX545MH 48V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-48V
Công suất 48V-470Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-470Ah VTI470 new
LIFTTOP VTI470 48V-470Ah Mới 100% VTI470-48V
Công suất 48V-468Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-468Ah VTIL6 new
LIFTTOP VTIL6 48V-468Ah Mới 100% VTIL6-48V
Công suất 48V-450Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-450Ah VTDX450M new
LIFTTOP VTDX450M 48V-450Ah Mới 100% VTDX450M-48V
Công suất 48V-445Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-445Ah VTIL445L new
LIFTTOP VTIL445L 48V-445Ah Mới 100% VTIL445L-48V
Công suất 48V-402Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-402Ah VTFL6 new
LIFTTOP VTFL6 48V-402Ah Mới 100% VTFL6-48V
Công suất 48V-330Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-330Ah VTDX330 new
LIFTTOP VTDX330 48V-330Ah Mới 100% VTDX330-48V
Công suất 48V-485Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-485Ah VTDX485MH (Toyota) new
LIFTTOP VTDX485MH 48V-485Ah Mới 100% VTDX485MH-48V-T
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 80V - 620Ah 4IPZS620 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS620 (B) 80V - 620Ah Mới 100% 4IPZS620(B)-80V
Công suất 48V - 750Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 750Ah 6IPZS750 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS750 (B) 48V - 750Ah Mới 100% 6IPZS750(B)-48V
Công suất 48V-370Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-370Ah VTIL370 new
LIFTTOP VTIL370 48V-370Ah Mới 100% VTIL370-48V
Công suất 80V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 80V - 575Ah 5IPZS575 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 80V - 575Ah Mới 100% 5IPZS575(B)-80V
Công suất 48V - 560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 (B) 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560(B)-48V
Công suất 72V-485Ah , xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 72V-485Ah VTDX485MH new
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100% VTDX485MH-72V
Công suất 48V-280Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-280Ah VTFL280 new
LIFTTOP VTFL280 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V
Công suất 36V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 36V - 1000Ah 10IPZB1000 new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000-36V
Công suất 48V - 775Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 775Ah 5IPZS775 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS775 (B) 48V - 775Ah Mới 100% 5IPZS775(B)-48V
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-400Ah VTDX400M (Toyota) new
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V-T
Công suất 24V-288Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 24V-288Ah VTIL288M new
LIFTTOP VTIL288M 24V-288Ah Mới 100% VTIL288M-24V
Công suất 48V-320Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-320Ah VTFL320 new
LIFTTOP VTFL320 48V-320Ah Mới 100% VTFL320-48V
Công suất 48V-280Ah, có hệ thống châm nước cất trung tâm, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-280Ah VTFL280 (Châm nước cất trung tâm) new
LIFTTOP VTDX400M 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V-BFS
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V
Công suất 12V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 12V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 12V-400Ah Mới 100% VTDX400M-12V
Công suất 48V - 700Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 700Ah 5IPZS700 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 (B) 48V - 700Ah Mới 100% 5IPZS700(B)-48V
Công suất 48V-201Ah, xuất xứ Thái Lan.
new
LIFTTOP VTFL201M 48V-201Ah Mới 100% VTFL201M-48V
Công suất 48V - 560Ah, bình hàn chì, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560-48V
Công suất 48V - 930Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 930Ah 6IPZS930 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 (B) 48V - 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
Công suất 240Ah/72V, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI240M 240Ah Mới 100% VTI240M (72V)
200Ah-24V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2RTB200 200Ah Mới 100% 2RTB200
Công suất 48V-485Ah, có hệ thống châm nước cất tự động, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-485ah-co-he-thong-cham-nuoc-cat-trung-tam.jpg new
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (NC)
550Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 550Ah Mới 100% 10IPZB550
500Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 500Ah Mới 100% 4IPZS500
390Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 390Ah Mới 100% 6IPZB390
Công suất 402Ah, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
450Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (80V)
450Ah-24V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (24V)
450Ah-48V, có hệ thống châm nước cất tại trung tâm.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (NC)
460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 460Ah Mới 100% 4IPZS460
Công suất 612Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL8 612Ah Mới 100% VTIL8
Công suất 845Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI845 845Ah Mới 100% VTI845
Công suất 490Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDH9 490Ah Mới 100% VTDH9
Công suất 480Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDH480L 480Ah Mới 100% VTDH480L
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
525Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 525Ah Mới 100% 7IPZB525
455Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 455Ah Mới 100% 7IPZB455
450Ah-48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450
440Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 440Ah Mới 100% 8IPZB440
325Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 325Ah Mới 100% 5IPZB325
300Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 300Ah Mới 100% 4IPZB300
Công suất 565Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH
Công suất 565Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 545Ah, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX545MH 545Ah Mới 100% VTDX545MH
Công suất 485Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH
Công suất 468Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 445Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L
Công suất 435Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL435 435Ah Mới 100% VTIL435
Công suất 390Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL390 390Ah Mới 100% VTFL390
Công suất 370Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL370 370Ah Mới 100% VTIL370
Công suất 335Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL5 335Ah Mới 100% VTFL5
Công suất 330Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX330 330Ah Mới 100% VTDX330
Công suất 312Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL4 312Ah Mới 100% VTIL4
Công suất 210Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL210A 210Ah Mới 100% VTFL210A
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VTB5
Công suất 700Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H

Đại lý phân phối chính thức bình điện xe nâng HITACHI & phân phối độc quyền bình điện CEIL (Chloride)