Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 24V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 1000Ah 10IPZB1000 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 (B) 24V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000(B)-24V
Công suất 48V - 600Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 600Ah 6IPZB600 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 (B) 48V - 600Ah Mới 100% 6IPZB600(B)-48V
Công suất 24V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 375Ah 3IPZS375 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 24V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-24V
Công suất 24V - 345Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 345Ah 3IPZS345 new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V - 345Ah Mới 100% 3IPZS345-24V
Công suất 24V - 230Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 24V - 230Ah 2IPZS230 new
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V - 230Ah Mới 100% 2IPZS230-24V
Công suất 48V - 495Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 495Ah 9IPZB495 new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 48V - 495Ah Mới 100% 9IPZB495-48V
Công suất 48V - 465Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 465Ah 3IPZS465 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS465 (B) 48V - 465Ah Mới 100% 3IPZS465(B)-48V
Công suất 48V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 375Ah 3IPZS375 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 48V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-48V
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 80V - 620Ah 4IPZS620 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS620 (B) 80V - 620Ah Mới 100% 4IPZS620(B)-80V
Công suất 48V - 750Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 750Ah 6IPZS750 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS750 (B) 48V - 750Ah Mới 100% 6IPZS750(B)-48V
Công suất 80V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 80V - 575Ah 5IPZS575 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 80V - 575Ah Mới 100% 5IPZS575(B)-80V
Công suất 48V - 560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 (B) 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560(B)-48V
Công suất 36V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 36V - 1000Ah 10IPZB1000 new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000-36V
Công suất 48V - 775Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 775Ah 5IPZS775 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS775 (B) 48V - 775Ah Mới 100% 5IPZS775(B)-48V
Công suất 48V - 700Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 700Ah 5IPZS700 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 (B) 48V - 700Ah Mới 100% 5IPZS700(B)-48V
Công suất 48V - 560Ah, bình hàn chì, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560-48V
Công suất 48V - 930Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 930Ah 6IPZS930 (B) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 (B) 48V - 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
200Ah-24V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2RTB200 200Ah Mới 100% 2RTB200
550Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 550Ah Mới 100% 10IPZB550
500Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 500Ah Mới 100% 4IPZS500
390Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 390Ah Mới 100% 6IPZB390
450Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (80V)
450Ah-24V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (24V)
450Ah-48V, có hệ thống châm nước cất tại trung tâm.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (NC)
460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 460Ah Mới 100% 4IPZS460
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
525Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 525Ah Mới 100% 7IPZB525
455Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 455Ah Mới 100% 7IPZB455
450Ah-48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450
440Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 440Ah Mới 100% 8IPZB440
325Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 325Ah Mới 100% 5IPZB325
300Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 300Ah Mới 100% 4IPZB300