Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg.
Xe nâng tay điện Linde T16 - T20 (Series 1151) new
LINDE T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% N/A S1151
Tải trọng nâng 1000kg - 1400kg, nâng cao 2924mm.
Xe nâng tay Linde L10 - L14C (Series 1169) new
LINDE L10 - L14C (Series 1169) 1000kg - 1400kg Điện Mới 100% N/A S1169
Tải trọng nâng 1000kg - 1400kg, nâng cao 2924m.
Xe nâng tay Linde L10P – L14P (Series 1169) new
LINDE L10P – L14P (Series 1169) 1000kg - 1400kg Điện Mới 100% N/A S1169 (Stand-On)
Tải trọng nâng 1000kg, nâng cao 3000m.
Xe nâng tay Linde ML10 (Series 1167) new
LINDE ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% N/A S1167
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, chiều cao nâng 3050mm.
Xe nâng Linde HT25D-HT30D (Series 1218) new
LINDE HT25D-HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% N/A S1218
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, chiều cao nâng 3825mm.
Xe nâng Linde H25-H35 (Series 1219) new
LINDE H25-H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% N/A S1219
Tải trọng nâng 2000kg
Xe nâng tay Linde T20APHP (Series 1157) new
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Điện Mới 100% N/A S1157
Tải trọng nâng 2500kg
Xe nâng tay Linde M25 (Series 033-01) new
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg Điện Mới 100% N/A S033-01
Tải trọng nâng 1200kg
Xe nâng tay Linde MT12 (Series 1131) new
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Điện Mới 100% N/A S1131
Tải trọng nâng 1200kg, 1500kg, chiều cao nâng từ 3000mm.
Xe nâng reach stacker Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) new
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Điện Mới 100% N/A S1166
Tải trọng nâng 1400, 1600, 1800kg, chiều cao nâng từ 3250mm.
Xe nâng reach truck Linde R14SP – R18SP (Series 1123) new
LINDE R14SP – R16SP - R18SP (Series 1123) 1400, 1600, 1800kg Điện Mới 100% N/A S1123
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, chiều cao nâng từ 5095 - 12239mm.
Xe nâng reach truck Linde R14 - R20 (Series 115) new
LINDE R14 - R16 - R20 (Series 115) 1400, 1600, 2000kg Điện Mới 100% N/A S115
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
Xe kéo Linde MP13 (Series 8904) new
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% N/A S8904
Tải trọng nâng 3000 - 3500kg, sử dụng bình điện 80V-500Ah/600Ah, chiều cao nâng 3000mm.
Xe nâng Linde E30SL-E35SL (Series 1286) new
LINDE E30SL - E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Điện Mới 100% N/A S1286
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, sử dụng bình điện 48V-600Ah/700Ah, chiều cao nâng 3000mm.
Xe nâng Linde E20SL-E25SL (Series 1285) new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Điện Mới 100% N/A S1285