Brand Model Capacity Power Condition Year Code
500Ah-80V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 500Ah New 100% 4IPZS500
390Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 390Ah New 100% 6IPZB390
Capacity 402Ah, manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSFL6 402Ah Electric New 100% VSFL6
375Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 375Ah New 100% 3IPZS375
9.92m working height maximum*, 24 V (four 6 V 225 Ah batteries) power source.
GENIE GS-2646 454kg Electric Used 2011 HGL040003
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20AP 2000kg Electric Used 2006 HGL200119
6.5m View Triplex Mast.
NISSAN UGL02A30W 3000kg Gas/LPG Used 2006 HGL300168
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Gas/LPG Used 2010 HGL320198
4.5m View Mast PS Side-Shift.
Toyota 8FGJF35 3000kg Gas/LPG Used 2011 HGL300082
3m view mast Torcon PS Fork-Shift LPG/Gasoline 1.07m fork.
NISSAN UG1F2A30D 3000kg Gas/LPG Used 2011 HGL300116
5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A30LQ 3000kg Gas/LPG Used 2008 HGL300199
4m View Mast PS 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2006 HGL250145
5m View Mast PS Side-Shift 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2007 HGL250096
2m View Mast PS Fork-Shift 48V-550Ah.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2008 HGL200086
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Gas/LPG Used 2010 HGL320197
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2007 HGL200208
450Ah-80V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Electric New 100% 6IPZB450 (80V)
450Ah-24V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Electric New 100% 6IPZB450 (24V)
450Ah-48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Electric New 100% 6IPZB450 (NC)
10.52m working height maximum*
xe-nang-nguoi-GENIE-Z.34-DC-p new
GENIE Z-34/22 DC 272kg Electric New 100% 2017 GENIE Z-34/22 DC
7m to 13m View Mast PS 24V.
new
STILL RX 50 1000kg - 1600kg Electric New 100% 2016 STILL RX 50
7m to 13m View Mast PS 48V.
new
STILL FM-X 1000kg - 2500kg Electric New 100% 2016 STILL FM-X
10m View Triplex Mast PS 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Electric Used 2007 HGL160134
10.8m View Triplex Mast PS 48V.
BT RRE-200-ECC 2000kg Electric Used 2011 HGL200224
5m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE A10 1000kg Electric Used 2008 HGL100227
4.7m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140220
3.7m View Mast PS 24V.
xe-nang-linde-L16-p4 new
LINDE L16 1600kg Electric Used 2011 HGL160219
460Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 460Ah New 100% 4IPZS460
560Ah/48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 560Ah Electric New 100% 4IPZS560 (Linde)
3m View Mast Torcon PS Full-Free Lift 1070mm Fork.
NISSAN UG1F2A35J 3500kg Gas/LPG Used 2012 HGL350174
3m View Triplex Mast PS 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2005 HGL250043
3m View Triplex Mast PS 48V-565Ah.
NISSAN 82ZP1B2L25 2500kg Electric Used 2009 HGL250146
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L20 2000kg Electric Used 2009 HGL200076
3m View Mast PS 48V.
NISSAN FP01R15 1500kg Electric Used 2001 HGL150018
3.4m View Mast PS 24V.
LINDE L16 1600kg Electric Used 2007 HGL160107
4,3m view triplex mast PS 48V-565Ah.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2007 HGL250017
4,3m view triplex mast PS 48V/565Ah, 0.92m fork.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2006 HGL250099
3m view mast PS 48V/450Ah, 1.5m extension fork.
NISSAN P1B2L20 2000kg Electric Used 2011 HGL200097
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2009 HGL250178
Capacity 612Ah/48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSIL8 612Ah Electric New 100% VSIL8
Capacity 845Ah/48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSI845 845Ah Electric New 100% VSI845
Capacity 700Ah/48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VCH700 700Ah Electric New 100% VCH700
Capacity 490Ah/48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSDH9 490Ah Electric New 100% VSDH9
Capacity 480Ah/48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSDH480L 480Ah Electric New 100% VSDH480L
11.5m view triplex mast PS 48V.
LINDE R20 2000kg Electric Used 2006 HGL200038
4.3m View Triplex Mast.
Toyota 7FD25 2500kg Diesel Used 2001 HGL250150
3m View Mast PS 48V Push Pull Fork.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2007 HGL250175
9.2m view triplex mast PS 48V.
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2005 HGL160053
9.2m View Triplex Mast, PS 48V.
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2005 HGL160035
3m View Mast PS 48V-440Ah.
NISSAN U02F25 2500kg Electric Used 2008 HGL250213
3m View Mast PS KOBE 48V-450Ah.
NISSAN T1B2L20 2000kg Electric Used 2012 HGL200066
5m View Mast PS Side-Shift 48V-700Ah.
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Electric Used 2004 HGL250062
3m View Mast PS 48V-545Ah.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2008 HGL200011
7.4m View Triplex Mast PS Double Dee Fork.
LINDE R14-03 1400kg Electric Used 2007 HGL140065
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2006 HGL200120
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2008 HGL200180
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160127
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160126
3.3m view mast PS 24V.
LINDE L14 1400kg Electric Used 2007 HGL140144
3.8m view mast PS 24V.
LINDE L12 1200kg Electric Used 2009 HGL120122
3m view mast PS 24V.
LINDE L14 1400kg Electric Used 2006 HGL140059
9.92m working height maximum*, 24 V (four 6 V 225 Ah batteries) power source.
GENIE GS-2646 454kg Electric Used 2011 HGL040004
3m view mast.
MITSUBISHI FD25T 2500kg Diesel Used 2005 HGL250046
4m view mast.
LINDE H25D-01 2500kg Diesel Used 2004 HGL250050
3m view mast.
TCM FB15-7 1500kg Electric Used 2004 HGL150068
3m View Mast.
NISSAN FP01R15 1500kg Electric Used 2001 HGL150020
1000Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZ1000 1000Ah Electric New 100% 10IPZ1000
972Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZS972 972Ah New 100% 9IPZS972
980Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZS980 980Ah Electric New 100% 7IPZS980
930Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 930Ah New 100% 6IPZS930
750Ah-48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) B10RTB750 750Ah Electric New 100% 6IPZS750
715Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 11IPZB715 715Ah Electric New 100% 11IPZB715
700Ah/48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 700Ah Electric New 100% 5IPZS700
600Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 600Ah Electric New 100% 12IPZB660
660Ah, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 12IPZB660 660Ah Electric New 100% 6IPZB600

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng điện, dầu (diesel), xăng/gas trên toàn quốc.