Brand Model Capacity Power Condition Year Code
3m View Triplex Mast.
NISSAN FBT-NP1F2 2000kg LPG (Xăng) Used 2012 HGL200057
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300167
5.5m View Triplex Mast.
NISSAN Y1F2A25 2500kg Diesel Used 2012 HGL250212
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300165
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300163
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300164
4.3m View Triplex Mast Side-Shift.
NISSAN LPL02A25D 2500kg Gas Used 2006 HGL250152
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300166
3m View Mast, 48V.
new
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2010 HGL200309
4m View Mast, Hinged fork, 48-450Ah.
new
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2010 HGL200308
3m View Mast, 48V-400Ah.
new
TCM FB15-7 1500kg Electric Used 2012 HGL150307
3.5m View Mast, 72V-600Ah.
new
KOMATSU FB30-10 3000kg Electric Used 2004 HGL300306
3.5m View Mast, 48V-545Ah.
new
NISSAN K1B1 1500kg Electric Used 2009 HGL150304
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350303
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350302
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250301
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250300
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2016 HGL250299
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2013 HGL250298
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250297
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2010 HGL250296
3m View Mast, có Side-Shift, 48V.
new
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250295
3.5m View Mast, Carton Clamp, Side-Shift, 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2009 HGL200294
3.5m View Mast, 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2008 HGL200293
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150292

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Forklift (ngồi lái) nhập khẩu trên toàn quốc.