Brand Model Capacity Power Condition Year Code
3.76m view mast PS 48V, year 2013
Xe nâng LINDE E30H-01/ 600 (HGL300530) new
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300530
3.76m view mast PS 48V, year 2013
Xe nâng LINDE E30H-01/ 600 (HGL300529) new
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300529
Load capacity 2500 - 3000kg, Lift 3050mm
Xe nâng Linde HT25D-HT30D (Series 1218) new
LINDE HT25D-HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel New 100% N/A S1218
Load capacity 2500 - 3500kg, Lift 3825mm
Xe nâng Linde H25-H35 (Series 1219) new
LINDE H25-H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg Diesel New 100% N/A S1219
Load capacity 3000 - 3500kg, Electric Motor 80V-500Ah/600Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E30SL-E35SL (Series 1286) new
LINDE E30SL - E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Electric New 100% N/A S1286
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E20SL-E25SL (Series 1285) new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Electric New 100% N/A S1285
4m view mast, battery 48V-450Ah, year 2005
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2005 HGL200494
5m view mast, year 2016
UNICARRIERS YDN-D1F4A40 4000kg Diesel Used 2016 HGL400482
3m view mast, battery 48V-400Ah, year 2003
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2003 HGL150480
3m view mast, year 2000
KOMATSU FB15EX-8 1500kg Electric Used 2000 HGL150490
3m view mast, year 2015
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2015 HGL250489
3m view mast, year 2015
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2015 HGL250473
6.45m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 4.878 hours
LINDE E25-01 2500kg Electric Used 2012 HGL250440
4.35m view mast PS 80V - 500Ah, forklength 1.2m, 9.872 hours
LINDE E25-01 2500kg Electric Used 2013 HGL250439
4.78m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 1.4m, 10.288 hours, charger 3V - 380V
LINDE E25HL-01/600 2500kg Electric Used 2012 HGL250438
4.76m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 10.178 hours, charger 3V - 380V
LINDE E25HL 2500kg Electric Used 2015 HGL250437
3.65m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 2.4m, 15.392 hours, charger 3V - 380V
LINDE E30HL-01/600 3000kg Electric Used 2011 HGL300436
View Mast 5.16m, 80V-620Ah, 15875 hours.
LINDE E20H-01/600 2000kg Electric Used 2013 HGL200346
5m View Mast, 48V-450Ahh.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2005 HGL200322
View Mast 3m, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EXL-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150324
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300167
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300163
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300164
4.3m View Triplex Mast Side-Shift.
NISSAN LPL02A25D 2500kg Gas Used 2006 HGL250152
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300166
3m View Mast, 48V.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2010 HGL200309
4m View Mast, Hinged fork, 48-450Ah.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2010 HGL200308
3.5m View Mast, 72V-600Ah.
KOMATSU FB30-10 3000kg Electric Used 2004 HGL300306
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350303
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350302
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250301
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250300
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2016 HGL250299
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2013 HGL250298
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2010 HGL250296
3m View Mast, có Side-Shift, 48V.
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250295
3.5m View Mast, Carton Clamp, Side-Shift, 48V-700Ah.
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2009 HGL200294
3.5m View Mast, 48V-700Ah.
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2008 HGL200293
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150292
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150291
3.5m View Mast PS 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150290
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150289
5.5m View Mast PS 48-600Ah.
NICHIYU FB25P-75B-400SF 2500kg Electric Used 2006 HGL250268
5m View Mast
Toyota 02-7FG40 4500kg Gas Used 2009 HGL450275
6m View triplex mast PS Full-Free Lift Side-Shift
NISSAN Y1D2A25Q 2500kg Diesel Used 2009 HGL250080
4.5m View Mast PS 48V.
Toyota 7FBH25 2500kg Electric Used 2011 HGL250249
5m View Mast PS 48V-730Ah.
Toyota 7FB25 2500kg Electric Used 2006 HGL250248
5m View Mast PS 48V-730Ah.
Toyota 7FB25 2500kg Electric Used 2006 HGL250247
5.5m View Triplex Mast PS 48-565Ah.
NICHIYU FB25PN-75B-550MCSSF 2500kg Electric Used 2013 (HGL250242
4.5m View Mast PS 48-600Ah.
NICHIYU FB25P-75B-450SF 2500kg Electric Used 2006 HGL250269
6.5m View Triplex Mast.
NISSAN UGL02A30W 3000kg Gas/LPG Used 2006 HGL300168
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Gas/LPG Used 2010 HGL320198
4.5m View Mast PS Side-Shift.
Toyota 8FGJF35 3000kg Gas/LPG Used 2011 HGL300082
5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A30LQ 3000kg Gas/LPG Used 2008 HGL300199
5m View Mast PS Side-Shift 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2007 HGL250096
2m View Mast PS Fork-Shift 48V-550Ah.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2008 HGL200086
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Gas/LPG Used 2010 HGL320197
7m to 13m View Mast PS 24V.
new
STILL RX 50 1000kg - 1600kg Electric New 100% N/A STILL RX 50
3m View Mast Torcon PS Full-Free Lift 1070mm Fork.
NISSAN UG1F2A35J 3500kg Gas/LPG Used 2012 HGL350174
3m View Triplex Mast PS 48V-565Ah.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2005 HGL250043
3m View Triplex Mast PS 48V-565Ah.
NISSAN 82ZP1B2L25 2500kg Electric Used 2009 HGL250146
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L20 2000kg Electric Used 2009 HGL200076
3m View Mast PS 48V.
NISSAN FP01R15 1500kg Electric Used 2001 HGL150018
4,3m view triplex mast PS 48V-565Ah.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2007 HGL250017
4,3m view triplex mast PS 48V/565Ah, 0.92m fork.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2006 HGL250099
3m view mast PS 48V/450Ah, 1.5m extension fork.
NISSAN P1B2L20 2000kg Electric Used 2011 HGL200097
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L25 2500kg Electric Used 2009 HGL250178
3m View Mast PS 48V Push Pull Fork.
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2007 HGL250175
3m View Mast PS KOBE 48V-450Ah.
NISSAN T1B2L20 2000kg Electric Used 2012 HGL200066
5m View Mast PS Side-Shift 48V-700Ah.
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Electric Used 2004 HGL250062
3m view mast.
MITSUBISHI FD25T 2500kg Diesel Used 2005 HGL250046
4m view mast.
LINDE H25D-01 2500kg Diesel Used 2004 HGL250050
3m view mast.
TCM FB15-7 1500kg Electric Used 2004 HGL150068
3m View Mast.
NISSAN FP01R15 1500kg Electric Used 2001 HGL150020

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Forklift (ngồi lái) nhập khẩu trên toàn quốc.