Brand Model Capacity Condition Code
Load capacity 1200kg
Xe nâng tay Linde MT12 (Series 1131) new
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg New 100% S1131
Load capacity 1200, 1500kg, Lift height 3000mm
Xe nâng reach stacker Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) new
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200, 1500kg New 100% S1166
Load capacity 1400, 1600, 1800kg, Lift height 3250mm
Xe nâng reach truck Linde R14SP – R18SP (Series 1123) new
LINDE R14SP – R16SP - R18SP (Series 1123) 1400, 1600, 1800kg New 100% S1123
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
Xe nâng reach truck Linde R14 - R20 (Series 115) new
LINDE R14 - R16 - R20 (Series 115) 1400, 1600, 2000kg New 100% S115
Load capacity 1300kg, Electric Motor
Xe kéo Linde MP13 (Series 8904) new
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg New 100% S8904
Load capacity 3000 - 3500kg, Electric Motor 80V-500Ah/600Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E30SL-E35SL (Series 1286) new
LINDE E30SL - E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg New 100% S1286
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E20SL-E25SL (Series 1285) new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg New 100% S1285
Brake Cylinder Master Vacuum Bleeding for Linde series 1120 (Part#: 11205045401)
Heo thắng cái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 11205045401) new
LINDE New 100% 11205045401
Brake Cylinder Master Vacuum Bleeding for Linde series 115 (Part#: 1155045402)
Heo thắng cái xe nâng Linde series 115 (Part#: 1155045402) new
LINDE New 100% 1155045402
Electronic Module Assy CANBOX for forklift (Part#: 3903605114)
Bo mạch điện tử điều khiển dùng cho xe nâng CANBOX (Part#: 3903605114) new
LINDE New 100% 3903605114
Display Unit Assy for forklift (Part#: 0009400769)
Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (Part#: 0009400769) new
LINDE New 100% 0009400769
Voltage transformer for Linde R16-03 (Part#: 7917401259)
Bộ nguồn xe nâng Linde R16-03 (Part#: 7917401259) new
LINDE New 100% 7917401259
Transformer for Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236)
Bộ nguồn xe nâng Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236) new
LINDE New 100% 7917401236
Encoder for Linde series 1120 (Part#: 1153605139)
Biến trở vô lăng lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153605139) new
LINDE New 100% 1153605139
Potentiometer for Linde R14/R16/R20 series 115 (Part#: 7916400159)
Biến trở chân ga xe nâng Linde R14/R16/R20 series 115 (Part#: 7916400159) new
LINDE New 100% 7916400159
Joystick double lever for Linde series 1120 (Part#: 7919040015)
Cần ben đôi xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7919040015) new
LINDE New 100% 7919040015
Joystick cross lever for Linde E25 series 386 (Part#: 7919040042)
Cần ben nhiều chức năng dùng cho xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040042) new
LINDE New 100% 7919040042
Joystick single lever for Linde series 1120 (Part#: 7919040071)
Cần ben đơn xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7919040071) new
LINDE New 100% 7919040071
Joystick single lever for Linde E25 series 386 (Part#: 7919040044)
Cần ben đơn xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040044) new
LINDE New 100% 7919040044
Joystick double lever for Linde E25 series 386 (Part#: 7919040043)
Cần ben đôi xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040043) new
LINDE New 100% 7919040043
Sensor for Linde R14 series 1183 (Part#: 11733604700)
Cảm biến tốc độ lái xe nâng Linde R14 series 1183 (Part#: 11733604700) new
LINDE New 100% 11733604700
Sensor for Linde series 1120 (Part#: 7917415537)
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7917415537) new
LINDE New 100% 7917415537
Sensor for Linde E30 series 336 (Part#: 7917415513)
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde E30 series 336 (Part#: 7917415513) new
LINDE New 100% 7917415513
Sensor for Linde E25 series 387 (Part#: 7917415697)
Cảm biến lái xe nâng Linde E25 series 387 (Part#: 7917415697) new
LINDE New 100% 7917415697
Potentiometer Assy for Linde E25/E30 series 387 (Part#: 3863604700)
Cảm biến khung nâng xe Linde E25/E30 series 387 (Part#: 3863604700) new
LINDE New 100% 3863604700
Potentiometer Assy for Linde R16-03 (Part#: 1153604701)
Cảm biến góc lái xe nâng Linde R16-03 (Part#: 1153604701) new
LINDE New 100% 1153604701
Sensor Assy for Linde series 1120 (Part#: 1153608911)
Cảm biến góc lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153608911) new
LINDE New 100% 1153608911
Sensor for Linde E25 series 387 (Part#: 7917415694)
Cảm biến cổ lái xe nâng Linde E25 series 387 (Part#: 7917415694) new
LINDE New 100% 7917415694
CAM Bale Clamps ZB
CAM ZB 2000kg - 3000kg New 100% CAM-ZB
CAM Hinged Carriage ZHF
CAM ZHF 1500kg - 5000kg New 100% CAM-ZHF
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Black Lock)
ELASTOMERIC Focus Black Lock (Focus) New 100% BB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Standard Black)
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) New 100% SB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking)
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) New 100% NM-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) New 100% NML-F
100x40-15 Balance Wheel LINDE T20AP
STELLANA 100x40-15 New 100% 100x40-15 (STE)
125x40/45-15 Balance Wheel LINDE T20P
STELLANA 125x40/45-15 New 100% 125x40/45-15 (STE)
125x60/62-20 Balance Wheel LINDE T20SP
STELLANA 125x60/62-20 New 100% 125x60/62-20 (STE)
150x80x72 Balance Wheel TOYOTA 7FBR10-18
STELLANA 150x80x72 New 100% 150x80x72 (STE)
330x145x194 Drive Wheel TOYOTA 7FBR10-18
STELLANA 330x145x194 New 100% 330x145x194 (STE)
343x114-90 Drive Wheel JUNGHEINRICH EVT 214 / 216
STELLANA 343x114-90 New 100% 343x114-90 (STE)
85x80/85-25 Drive Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
STELLANA 85x80/85-25 New 100% 85x80/85-25 (STE)
343x136-90 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-03
STELLANA 343x136-90 New 100% 343x136-90 (STE)
330x135-80 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-02
STELLANA 330x135-80 New 100% 330x135-80 (STE)
254x102-80 Drive Wheel LINDE T20AP / T20SP
STELLANA 254x102-80 New 100% 254x102-80 (STE)
230x90-65 Drive Wheel LINDE L12 / L14P
STELLANA 230x90-65 New 100% 230x90-65 (STE)
230x75/82.5-45 Drive Wheel LINDE T16 / T20P
STELLANA 230x75/82.5-45 New 100% 230x75/82.5-45 (STE)
285x100-40 Load Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
STELLANA 285x100-40 New 100% 285x100-40 (STE)
350x100 Load Wheel LINDE R20
STELLANA 350x100 New 100% 350x100 (STE)
285x100 Load Wheel LINDE R14 / R16
STELLANA 285x100 New 100% 285x100 (STE)
85x110-12 Load Wheel LINDE T20 / T20P / T20AP
STELLANA 85x110-12 New 100% 85x110-12 (STE)
85x90-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
STELLANA 85x90-12 New 100% 85x90-12 (STE)
85x85-12 Load Wheel LINDE T16 / T16P / T20P
STELLANA 85x85-12 New 100% 85x85-12 (STE)
85x82-12 Load Wheel LINDE L12/L14P
STELLANA 85x82-12 New 100% 85x82-12 (STE)
85x65-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
STELLANA 85x65-12 New 100% 85x65-12 (STE)
Anderson connectors SBX 72V-350A.
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A New 100% SBX 350A (Grey)
Capacity 400Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSDX400M (Có chân kích) 400Ah New 100% VTDX400M (CCK)
930Ah-48V manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 930Ah New 100% B6IPZS930 (48V)
700Ah/48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) B5RTS700 700Ah New 100% B5RTS700
930Ah-36V manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 930Ah New 100% 6IPZS930 (36V)
Capacity 240Ah/72V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSI240M 240Ah New 100% VTI240M (72V)
200Ah-24V manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 2RTB200 200Ah New 100% 2RTB200
Sensor For Linde E16 / E18 / E20 / E25
New 100% 7917415687
Electronic Control Unit Assy Cs For Linde T16 / T18 / T20
New 100% 3093605006
Battery charger POLAR TR3 48-100
POLAR TR3 48-100 48V/100A New 100% TR3 48-100
Control Speed Sensor for NICHIYU forklift
HGL New 100% HGL5576
Control Speed Sensor for TOYOTA battery forklift
HGL New 100% HGL5573
Laminated Spring
HGL 400/1133586503 New 100% 1133586503
Linde Reachtruck Key Switch
HGL 400/1874401405 New 100% HGL5567
Hydraulic line tube (Part#: 400/1874401405)
HGL 400/1874401405 250bar (3600 psi) New 100% 1874401405
Hydraulic line tube (Part#: 400/1844401413)
HGL 400/1844401413 250bar (3600 psi) New 100% 1844401413
Hydraulic line tube (Part#: 400/1844401412)
HGL 400/1844401412 250bar (3600 psi) New 100% 1844401412
Red Spot Warning Light 110V
HGL RED SPOTLIGHT 110V New 100% HGL5536
Blue Spot Warning Light 110V
HGL BLUE SPOTLIGHT 110V New 100% HGL5531
Red-Zone LED Warning Light 60V
HGL RED LED 60V 60V New 100% HGL5526
Blue-Zone LED Warning Light 60V
HGL BLUE LED 60V 60V New 100% HGL5518