Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
new
TCM FB25-7 2500kg Đã qua sử dụng HGL250323
Nâng cao 5m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-450Ah.
new
TCM FB20-7 2000kg Đã qua sử dụng HGL200322
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EXL-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150324
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Đã qua sử dụng HGL250321
new
KOMATSU FB25EXG-11 2500kg Đã qua sử dụng HGL250320
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-565Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Đã qua sử dụng HGL200319
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150318
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150317
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150316
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
new
NISSAN J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150315
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-600Ah.
new
TOYOTA 7FB25 2500kg Đã qua sử dụng HGL250314
Nâng cao tối đa 7m, sử dụng bình điện 48V-700Ah.
xe-nang-reach-truck-linde-r16-03-hgl160103 (8) new
LINDE R16-03 1600kg Đã qua sử dụng HGL160103
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20AP 100x40-15
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20ap-100x40-15 (3) new
STELLANA 100x40-15 Mới 100% 100x40-15 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20P 125x40/45-15
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20p-125x4045-15 (2) new
STELLANA 125x40/45-15 Mới 100% 125x40/45-15 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20SP 125x60/62-20
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20sp-125x6062-20 (4) new
STELLANA 125x60/62-20 Mới 100% 125x60/62-20 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 150x80x72
banh-can-bang-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-150x80x72 (2) new
STELLANA 150x80x72 Mới 100% 150x80x72 (STE)
Bánh lái xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 330x145x194
banh-lai-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-330x145x194 (1) new
STELLANA 330x145x194 Mới 100% 330x145x194 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH EVT 214 / 216 343x114-90
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-evt-214-216-343x114-90 (1) new
STELLANA 343x114-90 Mới 100% 343x114-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 85x80/85-25
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-85x8085-25 (4) new
STELLANA 85x80/85-25 Mới 100% 85x80/85-25 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-03 343x136-90
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-03-343x136-90 (4) new
STELLANA 343x136-90 Mới 100% 343x136-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-02 330x135-80
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-02-330x135-80 (1) new
STELLANA 330x135-80 Mới 100% 330x135-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T20AP / T20SP 254x102-80
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t20ap-t20sp-254x102-80 (2) new
STELLANA 254x102-80 Mới 100% 254x102-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE L12 / L14P 230x90-65
banh-lai-xe-nang-dien-linde-l12-l14p-230x90-65-HGL (1) new
STELLANA 230x90-65 Mới 100% 230x90-65 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T16 / T20P 230x75/82.5-45
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t16-t20p-230x7582-5-45 (2) new
STELLANA 230x75/82.5-45 Mới 100% 230x75/82.5-45 (STE)
Bánh tải xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 285x100-40
banh-tai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-285x100-40 (3) new
STELLANA 285x100-40 Mới 100% 285x100-40 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE R14 / R16 285x100
banh-tai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-285x100 (3) new
STELLANA 285x100 Mới 100% 285x100 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T20 / T20P / T20AP 85x110-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t20-t20p-t20ap-85x110-12 (2) new
STELLANA 85x110-12 Mới 100% 85x110-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x90-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x90-12 (3) new
STELLANA 85x90-12 Mới 100% 85x90-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T16 / T16P / T20P 85x85-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t16-t16p-t20p-85x85-12 (2) new
STELLANA 85x85-12 Mới 100% 85x85-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L12 / L14P 85x82-12
banh-tai-xe-nang-pu-stellana-85x82-12-dung-cho-xe-linde-l12-l14p (3) new
STELLANA 85x82-12 Mới 100% 85x82-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x65-12
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x65-12 (4) new
STELLANA 85x65-12 Mới 100% 85x65-12 (STE)
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V.
new
TCM FB25-7 2500kg Đã qua sử dụng HGL200309
Nâng cao tối đa 4m, càng gật gù, có Side-Shift, bình điện 48V-450Ah.
new
TCM FB20-7 2000kg Đã qua sử dụng HGL200308
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-400Ah.
new
TCM FB15-7 1500kg Đã qua sử dụng HGL150307
Nâng cao tối đa 3.5m, càng kẹp vuông+càng đôi, bình điện 72V-600Ah.
new
KOMATSU FB30-10 3000kg Đã qua sử dụng HGL300306
Nâng cao tối đa 4.5m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V-280Ah.
new
NISSAN U01L15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150305
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V-545Ah.
new
NISSAN K1B1 1500kg Đã qua sử dụng HGL150304
Nâng cao tối đa 3.5m, càng kẹp vuông+càng đôi, có Side-Shift, bình điện 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Đã qua sử dụng HGL350303
Nâng cao tối đa 3.5m, càng kẹp vuông+càng đôi, có Side-Shift, bình điện 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Đã qua sử dụng HGL350302
Nâng cao tối đa 4m, khung nâng 2 tầng, bình điện 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Đã qua sử dụng HGL250301
Nâng cao tối đa 4m, khung nâng 2 tầng, bình điện 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Đã qua sử dụng HGL250300
Nâng cao tối đa 4m, khung nâng 2 tầng, bình điện 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Đã qua sử dụng HGL250299
Nâng cao tối đa 4m, khung nâng 2 tầng, bình điện 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Đã qua sử dụng HGL250298
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, càng đôi, có Side-Shift, bình điện 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Đã qua sử dụng HGL250297
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, càng đôi, có Side-Shift, bình điện 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Đã qua sử dụng HGL250296
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V.
new
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Đã qua sử dụng HGL250295
Nâng cao tối đa 3.5m, càng nâng kẹp vuông, có Side-Shift, bình điện 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Đã qua sử dụng HGL200294
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Đã qua sử dụng HGL200293
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150292
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150291
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150290
Nâng cao tối đa 3.5m, khung nâng 2 tầng, có Side-Shift, bình điện 48V-400Ah.
xe-nang-dien-komatsu-fb15ex-11-hgl150289 (3) new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150289
Nâng cao tối đa 6.6m, sử dụng bình điện 48V, càng Double Deep.
xe-nang-double-deep-linde-r16hd-hgl160010-4 new
LINDE R16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160010
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A Mới 100% SBX 350A (Grey)
Nâng cao tối đa 3.5m, sử dụng bình điện 48V.
KOMATSU FB15RL-11 1500kg Đã qua sử dụng HGL150242
Nâng cao tối đa 5.5m, có Side Shift, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-600Ah.
NICHIYU FB25P-75B-400SF 2500kg Đã qua sử dụng HGL250268
Nâng cao tối đa 3m, sử dụng bình điện 48V.
KOMATSU FB20RNF-4 2000kg Đã qua sử dụng HGL200230
Công suất 400Ah - 48V, có chân kích...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX400M (Có chân kích) 400Ah Mới 100% VSDX400M (CCK)
930Ah-48V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
700Ah/48V, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B5RTS700 700Ah Mới 100% B5RTS700
930Ah-36V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 930Ah Mới 100% 6IPZS930 (36V)
Công suất 240Ah/72V, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI240M 240Ah Mới 100% VSI240M (72V)
Cảm biến tay lái cho xe nâng Linde E16 / E18 / E20 / E25
Mới 100% 7917415687
Cảm biến tốc độ cho xe nâng Linde T16 / T18 / T20
Mới 100% 3093605006
Máy sạc xe nâng POLAR TR3 48-100, xuất xứ Italy.
POLAR TR3 48-100 48V/100A Mới 100% TR3 48-100
Cảm biến tốc độ xe nâng điện NICHIYU
HGL Mới 100% HGL5576
Cảm biến tốc độ xe nâng điện TOYOTA
HGL Mới 100% HGL5573
Lò xo cho cuộn thu hồi cáp điện của camera xe nâng Linde
HGL 400/1133586503 Mới 100% 1133586503
Khóa nguồn xe nâng LINDE
HGL 400/1874401405 Mới 100% HGL5567
Ống dầu bằng sắt dài chịu áp 250bar (Part#: 400/1874401405)
HGL 400/1874401405 250bar (3600 psi) Mới 100% 1874401405
Ống dầu bằng sắt dài chịu áp 250bar (Part#: 400/1844401413)
HGL 400/1844401413 250bar (3600 psi) Mới 100% 1844401413
Ống dầu bằng sắt dài chịu áp 250bar (Part#: 400/1844401412)
HGL 400/1844401412 250bar (3600 psi) Mới 100% 1844401412
Đèn cảnh báo an toàn màu đỏ Spotlight cho xe nâng
HGL RED SPOTLIGHT 110V Mới 100% HGL5536
Đèn cảnh báo an toàn màu xanh Spotlight cho xe nâng
HGL BLUE SPOTLIGHT 110V Mới 100% HGL5531
Đèn cảnh báo chiếu vạch màu đỏ cho xe nâng 60V
HGL RED LED 60V 60V Mới 100% HGL5526