Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150318
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150317
Nâng cao 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-545Ah.
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150316
Nâng cao tối đa 3m, khung nâng 2 tầng, bình điện 48V-400Ah.
UNICARRIERS J1B1L15 1500kg Đã qua sử dụng HGL150258