Sản phẩm ,
Nhãn hiệu Model
Tải trọng/Công suất Mã số HGL2064
Thông số kỹ thuật Càng nâng Double Deep