Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 36V - 775Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 36V - 775Ah 5PZS775 new
HAWKER 5PZS775 36V - 775Ah Mới 100% 5PZS775-36V
Công suất 48V - 700Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 48V - 700Ah 5PZS700 new
HAWKER 5PZS700 48V - 700Ah Mới 100% 5PZS700-48V
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 80V - 620Ah 4PZS620 new
HAWKER 4PZS620 80V - 620Ah Mới 100% 4PZS620-80V
Công suất 48V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 48V - 575Ah 5PZS575 new
HAWKER 5PZS575 48V - 575Ah Mới 100% 5PZS575-48V
Công suất 48V - 3755Ah , được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 48V - 3755Ah 3PZS375 new
HAWKER 3PZS375 48V - 3755Ah Mới 100% 3PZS375-48V
Công suất 24V - 225Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
Bình điện xe nâng HAWKER 24V - 225Ah 3PZB225 new
HAWKER 3PZB225 24V - 225Ah Mới 100% 3PZB225-24V