Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 24V-220Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL220ML 24V-220Ah Mới 100% VTIL220ML-24V
Công suất 48V-700Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX700H 48V-700Ah Mới 100% VTDX700H-48V
Công suất 48V-600Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX600MH 48V-600Ah Mới 100% VTDX600MH-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V-T
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI565 48V-565Ah Mới 100% VTI565-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V
Công suất 72V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 72V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-72V
Công suất 48V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 48V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-48V
Công suất 48V-470Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI470 48V-470Ah Mới 100% VTI470-48V
Công suất 48V-468Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL6 48V-468Ah Mới 100% VTIL6-48V
Công suất 48V-450Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX450M 48V-450Ah Mới 100% VTDX450M-48V
Công suất 48V-445Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL445L 48V-445Ah Mới 100% VTIL445L-48V
Công suất 48V-402Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL6 48V-402Ah Mới 100% VTFL6-48V
Công suất 48V-330Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX330 48V-330Ah Mới 100% VTDX330-48V
Công suất 48V-485Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX485MH 48V-485Ah Mới 100% VTDX485MH-48V-T
Công suất 48V-370Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL370 48V-370Ah Mới 100% VTIL370-48V
Công suất 72V-485Ah , xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100% VTDX485MH-72V
Công suất 48V-280Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL280 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V-T
Công suất 24V-288Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL288M 24V-288Ah Mới 100% VTIL288M-24V
Công suất 48V-320Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL320 48V-320Ah Mới 100% VTFL320-48V
Công suất 48V-280Ah, có hệ thống châm nước cất trung tâm, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V-BFS
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V
Công suất 12V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 12V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 12V-400Ah Mới 100% VTDX400M-12V
Công suất 48V-201Ah, xuất xứ Thái Lan.
new
LIFTTOP VTFL201M 48V-201Ah Mới 100% VTFL201M-48V