Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V-600Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-600Ah VTDX600MH new
LIFTTOP VTDX600MH 48V-600Ah Mới 100% VTDX600MH-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTDX565MH (Toyota) new
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V-T
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTI565 new
LIFTTOP VTI565 48V-565Ah Mới 100% VTI565-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-565Ah VTDX565MH new
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V
Công suất 72V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 72V-545Ah VTDX545MH new
LIFTTOP VTDX545MH 72V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-72V
Công suất 48V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-545Ah VTDX545MH new
LIFTTOP VTDX545MH 48V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-48V
Công suất 48V-470Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-470Ah VTI470 new
LIFTTOP VTI470 48V-470Ah Mới 100% VTI470-48V
Công suất 48V-468Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-468Ah VTIL6 new
LIFTTOP VTIL6 48V-468Ah Mới 100% VTIL6-48V
Công suất 48V-450Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-450Ah VTDX450M new
LIFTTOP VTDX450M 48V-450Ah Mới 100% VTDX450M-48V
Công suất 48V-445Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-445Ah VTIL445L new
LIFTTOP VTIL445L 48V-445Ah Mới 100% VTIL445L-48V
Công suất 48V-402Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-402Ah VTFL6 new
LIFTTOP VTFL6 48V-402Ah Mới 100% VTFL6-48V
Công suất 48V-330Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-330Ah VTDX330 new
LIFTTOP VTDX330 48V-330Ah Mới 100% VTDX330-48V
Công suất 48V-485Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-485Ah VTDX485MH (Toyota) new
LIFTTOP VTDX485MH 48V-485Ah Mới 100% VTDX485MH-48V-T
Công suất 48V-370Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-370Ah VTIL370 new
LIFTTOP VTIL370 48V-370Ah Mới 100% VTIL370-48V
Công suất 72V-485Ah , xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 72V-485Ah VTDX485MH new
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100% VTDX485MH-72V
Công suất 48V-280Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-280Ah VTFL280 new
LIFTTOP VTFL280 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-400Ah VTDX400M (Toyota) new
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V-T
Công suất 24V-288Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 24V-288Ah VTIL288M new
LIFTTOP VTIL288M 24V-288Ah Mới 100% VTIL288M-24V
Công suất 48V-320Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-320Ah VTFL320 new
LIFTTOP VTFL320 48V-320Ah Mới 100% VTFL320-48V
Công suất 48V-280Ah, có hệ thống châm nước cất trung tâm, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-280Ah VTFL280 (Châm nước cất trung tâm) new
LIFTTOP VTDX400M 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V-BFS
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V
Công suất 12V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 12V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 12V-400Ah Mới 100% VTDX400M-12V
Công suất 48V-201Ah, xuất xứ Thái Lan.
new
LIFTTOP VTFL201M 48V-201Ah Mới 100% VTFL201M-48V
Công suất 240Ah/72V, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI240M 240Ah Mới 100% VTI240M (72V)
Công suất 48V-485Ah, có hệ thống châm nước cất tự động, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-485ah-co-he-thong-cham-nuoc-cat-trung-tam.jpg new
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (NC)
Công suất 402Ah, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
Công suất 612Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL8 612Ah Mới 100% VTIL8
Công suất 845Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI845 845Ah Mới 100% VTI845
Công suất 490Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDH9 490Ah Mới 100% VTDH9
Công suất 480Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDH480L 480Ah Mới 100% VTDH480L
Công suất 565Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH
Công suất 565Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 545Ah, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX545MH 545Ah Mới 100% VTDX545MH
Công suất 485Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH
Công suất 468Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 445Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L
Công suất 435Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL435 435Ah Mới 100% VTIL435
Công suất 390Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL390 390Ah Mới 100% VTFL390
Công suất 370Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL370 370Ah Mới 100% VTIL370
Công suất 335Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL5 335Ah Mới 100% VTFL5
Công suất 330Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX330 330Ah Mới 100% VTDX330
Công suất 312Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSIL4 312Ah Mới 100% VTIL4
Công suất 210Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSFL210A 210Ah Mới 100% VTFL210A
Công suất 200Ah/24V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSB5 200Ah Mới 100% VTB5
Công suất 700Ah/48V...được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Nhật Bản.
HITACHI VSDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H