Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V-280Ah, có hệ thống châm nước cất trung tâm, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-280Ah VTFL280 (Châm nước cất trung tâm) new
LIFTTOP VTDX400M 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V-BFS
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V
Công suất 12V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 12V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 12V-400Ah Mới 100% VTDX400M-12V
Công suất 48V-201Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 48V-201Ah VTFL201M new
LIFTTOP VTFL201M 48V-201Ah Mới 100% VTFL201M-48V