Brand Model Capacity Condition Code
Brake Cylinder Master Vacuum Bleeding for Linde series 1120 (Part#: 11205045401)
Heo thắng cái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 11205045401) new
LINDE New 100% 11205045401
Brake Cylinder Master Vacuum Bleeding for Linde series 115 (Part#: 1155045402)
Heo thắng cái xe nâng Linde series 115 (Part#: 1155045402) new
LINDE New 100% 1155045402
Electronic Module Assy CANBOX for forklift (Part#: 3903605114)
Bo mạch điện tử điều khiển dùng cho xe nâng CANBOX (Part#: 3903605114) new
LINDE New 100% 3903605114
Display Unit Assy for forklift (Part#: 0009400769)
Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (Part#: 0009400769) new
LINDE New 100% 0009400769
Voltage transformer for Linde R16-03 (Part#: 7917401259)
Bộ nguồn xe nâng Linde R16-03 (Part#: 7917401259) new
LINDE New 100% 7917401259
Transformer for Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236)
Bộ nguồn xe nâng Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236) new
LINDE New 100% 7917401236
Laminated Spring
HGL 400/1133586503 New 100% 1133586503
Linde Reachtruck Key Switch
HGL 400/1874401405 New 100% HGL5567
Cable Loom for LINDE reach truck.
HGL 400/1153801063 New 100% 400/1153801063