Brand Model Capacity Condition Code
Battery charger POLAR TR3 48-100
POLAR TR3 48-100 48V/100A New 100% TR3 48-100
ENERGIC Plus battery charger 48V/100A, made in Italy
ENERGIC Plus RX-T 48-100 48V/100A New 100% RX-T 48-100
ENERGIC Plus battery charger 48V/80A, made in Italy
ENERGIC Plus RX-T 48-80 48V/80A New 100% RX-T 48-80
ENERGIC Plus battery charger 48V/60A, made in Italy
ENERGIC Plus RX-T 48-60 48V/60A New 100% RX-T 48-60
48V/100A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE48/100P 48V/70A New 100% DE48100P
48V/70A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/70A New 100% DE4870P
48V/60A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE48/60P 48V/60A New 100% DE4860P
80V/70A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE80/70P 80V/70A New 100% DE8070P
36V/80A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE36/80P 36V/80A New 100% DE3680P
36V/100A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) DE36/100P 36V/100A New 100% DE36100P
24V/30A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) EE24/30P 24V/30A New 100% EE2430P
24V/50A, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) EE24/50P 24V/50A New 100% EE2450P

(Tiếng Việt)

Công Ty TNHH MTV TM DV Hoàng Gia Lâm (HGL Co.,Ltd) cung cấp, nhận thi công, lắp đặt hệ thống máy sạc xe nâng.