Brand Model Capacity Power Condition Year Code
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20 2000kg Electric Used 2006 HGL200001
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20AP 2000kg Electric Used 2008 HGL200186
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20AP 2000kg Electric Used 2006 HGL200119
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2007 HGL200208
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2006 HGL200120
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2008 HGL200180
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160127
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160126

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Pallet Truck (đứng lái) LINDE nhập khẩu giá tốt trên toàn quốc