Brand Model Capacity Power Condition Year Code
24V - 375Ah, forklength 1.15m
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200470) rented
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2011 HGL200470
24V - 375Ah, forklength 1.15m
Xe nâng mới về. new
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2010 HGL200469
24V - 375Ah, forklength 1.15m
Xe nâng mới về. new
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2015 HGL200468
24V - 500Ah, forklength 1.15m
Xe nâng mới về. new
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200467
24V - 500Ah, forklength 1.15m
Xe nâng mới về. new
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200466
24V - 375Ah, forklength 1.15m
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2013 HGL200465
Fork 2m, 24V-500Ah, 14026 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200345
Fork 1.15m, 24V-500Ah, 8563 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200343
Fork 2m, 24V-500Ah, 8563 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2013 HGL200342
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20 2000kg Electric Used 2006 HGL200001
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20AP 2000kg Electric Used 2008 HGL200186
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20AP 2000kg Electric Used 2006 HGL200119
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2007 HGL200208
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2006 HGL200120
20cm View Mast PS 24V.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2008 HGL200180
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160127
1m View Mast PS 24V.
STILL CXS16 1600kg Electric Used 2009 HGL160126

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Pallet Truck (đứng lái) LINDE nhập khẩu giá tốt trên toàn quốc