Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Width 500mm.
HGL HGLPEC500 New 100% 2017 HGL1945
Width 200mm.
HGL HGLPEC200 New 100% 2017 HGL1943
Width 200mm.
HGL HGLPET200 New 100% 2017 HGL1942
Width 500mm.
HGL HGLPET500 New 100% 2017 HGL1937

(Tiếng Việt)

Màng quấn pallet PE có độ giãn cao, bám dính tốt và an toàn khi sử dụng.