Brand Model Capacity Power Condition Year Code
new
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2004 HGL250323
5m View Mast, 48V-450Ahh.
new
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2005 HGL200322
View Mast 3m, 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EXL-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150324
View Mast 3m, 48V
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250321
new
KOMATSU FB25EXG-11 2500kg Electric Used 2010 HGL250320
View Mast 3m, 48V-565Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2008 HGL200319
View Mast 3m, 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Electric Used 2014 HGL150318
View Mast 3m, 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Electric Used 2014 HGL150317
View Mast 3m, 48V-545Ah.
new
UNICARRIERS J1B1R15 1500kg Electric Used 2014 HGL150316
View Mast 3m, 48V-545Ah.
new
NISSAN J1B1R15 1500kg Electric Used 2014 HGL150315
View Mast 3m, 48V-600Ah.
new
Toyota 7FB25 2500kg Electric Used 2010 HGL250314
View Mast 4m, full free lift.
xe-nang-diesel-toyota-50-8fd30-hgl300313 (6) new
Toyota 50-8FD30 3000kg Diesel Used 2007 HGL300313
View Mast 4.5m.
new
Toyota 02-7FD35 3500kg Diesel Used 2008 HGL350312
7m view triplex mast PS 48V-700Ah.
xe-nang-reach-truck-linde-r16-03-hgl160103 (8) new
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160103
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Black Lock)
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-lock new
ELASTOMERIC Focus Black Lock (Focus) New 100% BB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Standard Black)
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-standard new
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) New 100% SB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking)
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking new
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) New 100% NM-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking Lock)
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking-lock new
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) New 100% NML-F
100x40-15 Balance Wheel LINDE T20AP
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20ap-100x40-15 (3) new
STELLANA 100x40-15 Electric New 100% 100x40-15 (STE)
125x40/45-15 Balance Wheel LINDE T20P
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20p-125x4045-15 (2) new
STELLANA 125x40/45-15 Electric New 100% 125x40/45-15 (STE)
125x60/62-20 Balance Wheel LINDE T20SP
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20sp-125x6062-20 (4) new
STELLANA 125x60/62-20 Electric New 100% 125x60/62-20 (STE)
150x80x72 Balance Wheel TOYOTA 7FBR10-18
banh-can-bang-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-150x80x72 (2) new
STELLANA 150x80x72 Electric New 100% 150x80x72 (STE)
330x145x194 Drive Wheel TOYOTA 7FBR10-18
banh-lai-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-330x145x194 (1) new
STELLANA 330x145x194 Electric New 100% 330x145x194 (STE)
343x114-90 Drive Wheel JUNGHEINRICH EVT 214 / 216
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-evt-214-216-343x114-90 (1) new
STELLANA 343x114-90 Electric New 100% 343x114-90 (STE)
85x80/85-25 Drive Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-85x8085-25 (4) new
STELLANA 85x80/85-25 Electric New 100% 85x80/85-25 (STE)
343x136-90 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-03
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-03-343x136-90 (4) new
STELLANA 343x136-90 Electric New 100% 343x136-90 (STE)
330x135-80 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-02
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-02-330x135-80 (1) new
STELLANA 330x135-80 Electric New 100% 330x135-80 (STE)
254x102-80 Drive Wheel LINDE T20AP / T20SP
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t20ap-t20sp-254x102-80 (2) new
STELLANA 254x102-80 Electric New 100% 254x102-80 (STE)
230x90-65 Drive Wheel LINDE L12 / L14P
banh-lai-xe-nang-dien-linde-l12-l14p-230x90-65-HGL (1) new
STELLANA 230x90-65 Electric New 100% 230x90-65 (STE)
230x75/82.5-45 Drive Wheel LINDE T16 / T20P
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t16-t20p-230x7582-5-45 (2) new
STELLANA 230x75/82.5-45 Electric New 100% 230x75/82.5-45 (STE)
285x100-40 Load Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
banh-tai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-285x100-40 (3) new
STELLANA 285x100-40 Electric New 100% 285x100-40 (STE)
285x100 Load Wheel LINDE R14 / R16
banh-tai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-285x100 (3) new
STELLANA 285x100 Electric New 100% 285x100 (STE)
85x110-12 Load Wheel LINDE T20 / T20P / T20AP
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t20-t20p-t20ap-85x110-12 (2) new
STELLANA 85x110-12 Electric New 100% 85x110-12 (STE)
85x90-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x90-12 (3) new
STELLANA 85x90-12 Electric New 100% 85x90-12 (STE)
85x85-12 Load Wheel LINDE T16 / T16P / T20P
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t16-t16p-t20p-85x85-12 (2) new
STELLANA 85x85-12 Electric New 100% 85x85-12 (STE)
85x82-12 Load Wheel LINDE L12/L14P
banh-tai-xe-nang-pu-stellana-85x82-12-dung-cho-xe-linde-l12-l14p (3) new
STELLANA 85x82-12 Electric New 100% 85x82-12 (STE)
85x65-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x65-12 (4) new
STELLANA 85x65-12 Electric New 100% 85x65-12 (STE)
3m View Triplex Mast.
NISSAN FBT-NP1F2 2000kg LPG (Xăng) Used 2012 HGL200057
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300167
5.5m View Triplex Mast.
NISSAN Y1F2A25 2500kg Diesel Used 2012 HGL250212
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300165
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300163
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300164
4.3m View Triplex Mast Side-Shift.
NISSAN LPL02A25D 2500kg Gas Used 2006 HGL250152
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Gas/LPG Used 2015 HGL300166
3m View Mast, 48V.
new
TCM FB25-7 2500kg Electric Used 2010 HGL200309
4m View Mast, Hinged fork, 48-450Ah.
new
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2010 HGL200308
3m View Mast, 48V-400Ah.
new
TCM FB15-7 1500kg Electric Used 2012 HGL150307
3.5m View Mast, 72V-600Ah.
new
KOMATSU FB30-10 3000kg Electric Used 2004 HGL300306
4.5m View Mast, 48V-280Ahh.
new
NISSAN U01L15 1500kg Electric Used 2010 HGL150305
3.5m View Mast, 48V-545Ah.
new
NISSAN K1B1 1500kg Electric Used 2009 HGL150304
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350303
3.5m View Mast, 72V-545Ah.
new
NICHIYU FB35PJN-75B-350SFAFLS 3500kg Electric Used 2015 HGL350302
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250301
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2017 HGL250300
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2016 HGL250299
4m View Mast, 72V.
new
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2013 HGL250298
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250297
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
new
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Electric Used 2010 HGL250296
3m View Mast, có Side-Shift, 48V.
new
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Electric Used 2011 HGL250295
3.5m View Mast, Carton Clamp, Side-Shift, 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2009 HGL200294
3.5m View Mast, 48V-700Ah.
new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2008 HGL200293
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150292
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150291
3.5m View Mast PS 48V-400Ah.
new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150290
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
xe-nang-dien-komatsu-fb15ex-11-hgl150289 (3) new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150289
6.6m view triplex mast PS 48V, Double Deep fork.
xe-nang-double-deep-linde-r16hd-hgl160010-4 new
LINDE R16 1600kg Electric Used 2004 HGL160010
3.5m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB15RL-11 1500kg Electric Used 2002 HGL150242
5.5m View Mast PS 48-600Ah.
NICHIYU FB25P-75B-400SF 2500kg Electric Used 2006 HGL250268
3m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB20RNF-4 2000kg Electric Used 2006 HGL200230
Capacity 400Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSDX400M (Có chân kích) 400Ah Electric New 100% VSDX400M (CCK)
930Ah-48V manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 930Ah Electric New 100% B6IPZS930 (48V)
700Ah/48V, manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) B5RTS700 700Ah Electric New 100% B5RTS700
930Ah-36V manufactured by CHLORIDE Inc.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 930Ah Electric New 100% 6IPZS930 (36V)
Capacity 240Ah/72V,...manufactured by Hitachi Chemical, Japan.
HITACHI VSI240M 240Ah Electric New 100% VSI240M (72V)

Sản phẩm l Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng, bình điện xe nâng HITACHI, CEIL (Chloride)