Brand Model Capacity Power Condition Year Code
3.76m view mast PS 48V, year 2013
Xe nâng LINDE E30H-01/ 600 (HGL300530) new
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300530
3.76m view mast PS 48V, year 2013
Xe nâng LINDE E30H-01/ 600 (HGL300529) new
LINDE E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300529
5.8m view mast PS 48V, year 2012
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160538) new
LINDE R16S-12 1600kg Electric Used 2012 HGL160538
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160537) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160537
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160534) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160534
11.5m view mast PS 48V, year 2009
Xe nâng LINDE R20S (HGL200533) new
LINDE R20S 2000kg Electric Used 2009 HGL200533
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160532) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160532
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160527) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160527
Load capacity 1600 - 2000kg.
Xe nâng tay điện Linde T16 - T20 (Series 1151) new
LINDE T16 - T20 (Series 1151) 1600 - 2000kg Electric New 100% N/A S1151
Load capacity 1000kg - 1400kg, lift height 2924mm.
Xe nâng tay Linde L10 - L14C (Series 1169) new
LINDE L10 - L14C (Series 1169) 1000kg - 1400kg Electric New 100% N/A S1169
Load capacity 1000kg - 1400kg, lift height 2924mm
Xe nâng tay Linde L10P – L14P (Series 1169) new
LINDE L10P – L14P (Series 1169) 1000kg - 1400kg Electric New 100% N/A S1169 (Stand-On)
Load capacity 1000kg, Lift height 3000mm.
Xe nâng tay Linde ML10 (Series 1167) new
LINDE ML10 (Series 1167) 1000kg Electric New 100% N/A S1167
Load capacity 2500 - 3000kg, Lift 3050mm
Xe nâng Linde HT25D-HT30D (Series 1218) new
LINDE HT25D-HT30D (Series 1218) 2500 - 3000kg Diesel New 100% N/A S1218
Load capacity 2500 - 3500kg, Lift 3825mm
Xe nâng Linde H25-H35 (Series 1219) new
LINDE H25-H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg Diesel New 100% N/A S1219
Load capacity 2000kg
Xe nâng tay Linde T20APHP (Series 1157) new
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Electric New 100% N/A S1157
Load capacity 2500kg
Xe nâng tay Linde M25 (Series 033-01) new
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg Electric New 100% N/A S033-01
Load capacity 1200kg
Xe nâng tay Linde MT12 (Series 1131) new
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Electric New 100% N/A S1131
Load capacity 1200kg, 1500kg, lift height 3000mm
Xe nâng reach stacker Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) new
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Electric New 100% N/A S1166
Load capacity 1400, 1600, 1800kg, Lift height 3250mm
Xe nâng reach truck Linde R14SP – R18SP (Series 1123) new
LINDE R14SP – R16SP - R18SP (Series 1123) 1400, 1600, 1800kg Electric New 100% N/A S1123
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
Xe nâng reach truck Linde R14 - R20 (Series 115) new
LINDE R14 - R16 - R20 (Series 115) 1400, 1600, 2000kg Electric New 100% N/A S115
Load capacity 1300kg, Electric Motor
Xe kéo Linde MP13 (Series 8904) new
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Electric New 100% N/A S8904
Load capacity 3000 - 3500kg, Electric Motor 80V-500Ah/600Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E30SL-E35SL (Series 1286) new
LINDE E30SL - E35SL (Series 1286) 3000 - 3500kg Electric New 100% N/A S1286
Load capacity 2000 - 2500kg, Electric Motor 48V-600Ah/700Ah, Lift 3000mm
Xe nâng Linde E20SL-E25SL (Series 1285) new
LINDE E20SL - E25SL (Series 1285) 2000 - 2500kg Electric New 100% N/A S1285
3.5m view mast, battery 48V-280Ah, year 2009
KOMATSU FB15RL-14 1500kg Electric Used 2009 HGL150495
4m view mast, battery 48V-450Ah, year 2005
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Electric Used 2005 HGL200494
5m view mast, year 2016
UNICARRIERS YDN-D1F4A40 4000kg Diesel Used 2016 HGL400482
3m view mast, battery 48V-400Ah, year 2003
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Electric Used 2003 HGL150480
4m view mast PS 48V-320Ah, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150478
3m view mast, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150479
4m view mast PS 48V-320Ah, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150477
3m view mast, year 2000
KOMATSU FB15EX-8 1500kg Electric Used 2000 HGL150490
3m view mast, year 2015
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2015 HGL250489
3m view mast, year 2015
KOMATSU FE25-1 2500kg Electric Used 2015 HGL250473
6.45m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 4.878 hours
LINDE E25-01 2500kg Electric Used 2012 HGL250440
4.35m view mast PS 80V - 500Ah, forklength 1.2m, 9.872 hours
LINDE E25-01 2500kg Electric Used 2013 HGL250439
4.78m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 1.4m, 10.288 hours, charger 3V - 380V
LINDE E25HL-01/600 2500kg Electric Used 2012 HGL250438
4.76m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 10.178 hours, charger 3V - 380V
LINDE E25HL 2500kg Electric Used 2015 HGL250437
3.65m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 2.4m, 15.392 hours, charger 3V - 380V
LINDE E30HL-01/600 3000kg Electric Used 2011 HGL300436
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160464
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.611 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160462
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours
LINDE R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250461
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours
LINDE R14 1400kg Electric Used 2003 HGL140453
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours
LINDE R14S-12 1400kg Electric Used 2010 HGL140450
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours
LINDE R20-03 2000kg Electric Used 2008 HGL200448
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours
LINDE R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140445
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours
LINDE R14S-12 1400kg Electric Used 2013 HGL140444
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 11.345 hours
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2004 HGL160443
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160442
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours
LINDE R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250441
Fork 2m, 24V-500Ah, 14026 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200345
Fork 1.15m, 24V-500Ah, 8563 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2012 HGL200343
Fork 2m, 24V-500Ah, 8563 hours.
LINDE T20SP 2000kg Electric Used 2013 HGL200342
View Mast 5.16m, 80V-620Ah, 15875 hours.
LINDE E20H-01/600 2000kg Electric Used 2013 HGL200346
View Triplex Mast 9.75m, lower 3.95m, 48V-775Ah, 12193 hours.
LINDE R16HD-03 1600kg Electric Used 2007 HGL160353
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.82m, 48V-560Ah, 5555 hours.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160352
View Triplex Mast 6.3m, lower 2.91m, 48V-775Ah, 6770 hours.
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160351
View Triplex Mast 6.25m, lower 2.66m, 48V-560Ah, 7965 hours.
LINDE R16 1600kg Electric Used 2005 HGL160341
View Triplex Mast 9.7m, lower 3.95m, 48V-640Ah, 11806 hours.
LINDE R17X 1700kg Electric Used 2007 HGL170340
View Triplex Mast 7.75m, lower 3.27m, 48V-775Ah, 13621 hours.
LINDE R20S 2000kg Electric Used 2005 HGL200339
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.331m, 48V-775Ah, 19433 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200338
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.33m, 48V-700Ah, 14697 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200337
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.93m, 48V-620Ah, 5665 hours.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2010 HGL200336
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.731m, 48V-775Ah, 8495 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2015 HGL160335
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 18179 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160334
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 17717 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160333
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.75m, 48V-700Ah, 15087 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160332
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 16536 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160331
5m View Mast, 48V-450Ahh.
TCM FB20-7 2000kg Electric Used 2005 HGL200322
View Mast 3m, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EXL-11 1500kg Electric Used 2006 HGL150324
7m view triplex mast PS 48V-700Ah.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160103
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Black Lock)
ELASTOMERIC Focus Black Lock (Focus) New 100% BB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Standard Black)
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) New 100% SB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking)
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) New 100% NM-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) New 100% NML-F
100x40-15 Balance Wheel LINDE T20AP
STELLANA 100x40-15 Electric New 100% 100x40-15 (STE)

Sản phẩm l Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng, bình điện xe nâng HITACHI, CEIL (Chloride)