Brand Model Capacity Condition Code
Automatic Hand Sterilizer HGL 1500ml
may-sat-khuan-tu-dong-hgl-1500ml new
HGL HGLAHS15 20W New 100% HGL1954
Hand Dryer Brushed P+L SYSTEMS DV2100P 2100W.
P+L SYSTEMS DV2100P 2100W New 100% HGL1968
Hand Dryer Brushed P+L SYSTEMS DV2100S 2100W.
P+L SYSTEMS DV2100S 2100W New 100% HGL1963
WAUKESHA Universal 2 Series - Bio-Pharmacuetical Pumps 20.7 bar.
WAUKESHA 006-UB 20.7 bar New 100% HGL1949
WAUKESHA Universal 1 Positive Displacement pumps 15.5 bar
WAUKESHA 033A 15.5 bar New 100% HGL1946

(Tiếng Việt)

Sản phẩm khác: Đèn diệt côn trùng, máy sát khuẩn tay, bơm công nghiệp, dây đay, băng tải