Brand Model Capacity Power Condition Year Code
5.8m view mast PS 48V, year 2012
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160538) new
LINDE R16S-12 1600kg Electric Used 2012 HGL160538
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160537) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160537
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160534) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160534
11.5m view mast PS 48V, year 2009
Xe nâng LINDE R20S (HGL200533) new
LINDE R20S 2000kg Electric Used 2009 HGL200533
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160532) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160532
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160527) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160527
Load capacity 1200kg, 1500kg, lift height 3000mm
Xe nâng reach stacker Linde MR12AP - MR15AP (Series 1166) new
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200 - 1500kg Electric New 100% N/A S1166
Load capacity 1400, 1600, 1800kg, Lift height 3250mm
Xe nâng reach truck Linde R14SP – R18SP (Series 1123) new
LINDE R14SP – R16SP - R18SP (Series 1123) 1400, 1600, 1800kg Electric New 100% N/A S1123
Load capacity 1400, 1600, 2000kg, Lift height 5095 - 12239mm
Xe nâng reach truck Linde R14 - R20 (Series 115) new
LINDE R14 - R16 - R20 (Series 115) 1400, 1600, 2000kg Electric New 100% N/A S115
3.5m view mast, battery 48V-280Ah, year 2009
KOMATSU FB15RL-14 1500kg Electric Used 2009 HGL150495
4m view mast PS 48V-320Ah, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150478
3m view mast, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150479
4m view mast PS 48V-320Ah, year 2011
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Electric Used 2011 HGL150477
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160464
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.611 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160462
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours
LINDE R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250461
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours
LINDE R14 1400kg Electric Used 2003 HGL140453
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours
LINDE R14S-12 1400kg Electric Used 2010 HGL140450
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours
LINDE R20-03 2000kg Electric Used 2008 HGL200448
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours
LINDE R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140445
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours
LINDE R14S-12 1400kg Electric Used 2013 HGL140444
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 11.345 hours
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2004 HGL160443
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160442
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours
LINDE R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250441
View Triplex Mast 9.75m, lower 3.95m, 48V-775Ah, 12193 hours.
LINDE R16HD-03 1600kg Electric Used 2007 HGL160353
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.82m, 48V-560Ah, 5555 hours.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160352
View Triplex Mast 6.3m, lower 2.91m, 48V-775Ah, 6770 hours.
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160351
View Triplex Mast 6.25m, lower 2.66m, 48V-560Ah, 7965 hours.
LINDE R16 1600kg Electric Used 2005 HGL160341
View Triplex Mast 9.7m, lower 3.95m, 48V-640Ah, 11806 hours.
LINDE R17X 1700kg Electric Used 2007 HGL170340
View Triplex Mast 7.75m, lower 3.27m, 48V-775Ah, 13621 hours.
LINDE R20S 2000kg Electric Used 2005 HGL200339
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.331m, 48V-775Ah, 19433 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200338
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.33m, 48V-700Ah, 14697 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200337
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.93m, 48V-620Ah, 5665 hours.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2010 HGL200336
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.731m, 48V-775Ah, 8495 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2015 HGL160335
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 18179 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160334
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 17717 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160333
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.75m, 48V-700Ah, 15087 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160332
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 16536 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160331
7m view triplex mast PS 48V-700Ah.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160103
4.5m View Mast, 48V-280Ahh.
NISSAN U01L15 1500kg Electric Used 2010 HGL150305
6.6m view triplex mast PS 48V, Double Deep fork.
LINDE R16 1600kg Electric Used 2004 HGL160010
3.5m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB15RL-11 1500kg Electric Used 2002 HGL150242
3m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB20RNF-4 2000kg Electric Used 2006 HGL200230
11.3m View Triplex Mast PS 36V-972Ah.
CROWN RD 5200S/R6 1400kg Electric Used HGL140279
4m View Mast PS 48V-370Ah.
Toyota 7FBR15 1500kg Electric Used 2014 HGL150253
4m View Mast PS 48V-370Ah.
Toyota 7FBR15 1500kg Electric Used 2014 HGL150252
4m View Mast PS 48V.
KOMATSU FB14RL-15 1400kg Electric Used 2013 HGL140233
4m View Mast PS CEIL (Chloride) 48V-300Ah new 100%.
KOMATSU FR25-7H 1800kg Electric Used 2008 HGL180188
10m View Triplex Mast PS 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Electric Used 2007 HGL160134
10.8m View Triplex Mast PS 48V.
BT RRE-200-ECC 2000kg Electric Used 2011 HGL200224
5m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE A10 1000kg Electric Used 2008 HGL100227
4.7m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140220
11.5m view triplex mast PS 48V.
LINDE R20 2000kg Electric Used 2006 HGL200038
9.2m View Triplex Mast, PS 48V.
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2005 HGL160035

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Reach Truck LINDE, NISSAN, TCM, STILL giá tốt trên toàn quốc.