Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Battery Water Deonizer HydroPure PS300.
PHILADELPHIA SCIENTIFIC PS300 12.2 kg Electric New 100% HGL1913
Battery watering gun GUN-X secure level control.
PHILADELPHIA SCIENTIFIC GUN-X 0.68 kg New 100% HGL1921
Battery Filling System Gravity Feed Tank HITACHI.
HITACHI Electric New 100% HGL2981
Nước cất bình điện tinh khiết, không tạp chất, không kim loại
HGL Electric New 100% HGL2975
Max. output (input purity 50ppm): 5,451 litres (1440 imp gallons).
PHILADELPHIA SCIENTIFIC 2,271 l Electric New 100% HGL1933
Deionizer Purity Light PS160-DC
PHILADELPHIA SCIENTIFIC PS160-DC Electric New 100% HGL1930
Battery Watering Cart Hydro Fill HyfroFill 40 litres.
PHILADELPHIA SCIENTIFIC 40l Electric New 100% HGL1926

(Tiếng Việt)

Phân phối ĐỘC QUYỀN máy lọc nước cất châm bình điện xe nâng HydroPure (USA) tại Việt Nam.