Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) 48V-175A Mới 100% HGL4797
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Mới 100% HGL4465
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Mới 100% HGL1833
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) 48V-175A Mới 100% HGL1832
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) 72V-320A Mới 100% HGL1831
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
ANDERSON SB 72V-350A (Green) 72V-350A Mới 100% HGL1830
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) 48V-350A Mới 100% HGL1824

Giắc cắm xe nâng ANDERSON