ban-khong-truong-thanh-chang-ai-cho-doi-ban

Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn…

Tam quốc diễn nghĩa là một bộ phim mà tôi rất thích. Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?” Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?” Trương Phi chưa bao giờ hỏi[…]

Cung Bạch Dương (21/3 - 19/4) năm 2020: Sự nghiệp chuyển mình - Từ "bạn" thành "yêu"

Cung Bạch Dương (21/3 – 19/4) năm 2020: Sự nghiệp chuyển mình – Từ “bạn” thành “yêu”

Năm mới đến, cung Bạch Dương (21/3 – 19/4) sẽ đón nhận nhiều bất ngờ, đặc biệt trong lĩnh vực yêu đương và sự nghiệp… Tổng quan Sự cân bằng và hòa hợp trở lại cuộc sống của cung Bạch Dương trong năm 2020. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho[…]

4/12«...23456...10...»