Nấu cháo 3 phần gạo, làm người 3 phần cái tôi

Nấu cháo 3 phần gạo, làm người 3 phần cái tôi

Đừng áp đặt 100% cái tôi của mình lên người khác và cho rằng đó là đúng, là tốt. Không ai hiểu mình bằng chính bản thân họ, họ biết cái gì đúng và tốt cho mình hơn ai khác. Học cách tôn trọng, lắng nghe quan điểm và ý kiến của người khác, đó[…]

Hãy tôn trọng người dẫn lối cho bạn

Hãy tôn trọng người dẫn lối cho bạn

Trong một đàn sói, con sói đầu đàn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, nó chính là con sói mở đường. Con đường đó thường là không bao giờ thẳng, không phải vì nó kém mà đơn giản là vì phải vòng tránh những tảng đá đang ẩn dưới lớp tuyết dày[…]

2/1212345...10...»