Brand Model Capacity Power Condition Year Code
View Triplex Mast 9.75m, lower 3.95m, 48V-775Ah, 12193 hours.
LINDE R16HD-03 1600kg Electric Used 2007 HGL160353
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.82m, 48V-560Ah, 5555 hours.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160352
View Triplex Mast 6.3m, lower 2.91m, 48V-775Ah, 6770 hours.
LINDE R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160351
View Triplex Mast 6.25m, lower 2.66m, 48V-560Ah, 7965 hours.
LINDE R16 1600kg Electric Used 2005 HGL160341
View Triplex Mast 9.7m, lower 3.95m, 48V-640Ah, 11806 hours.
LINDE R17X 1700kg Electric Used 2007 HGL170340
View Triplex Mast 7.75m, lower 3.27m, 48V-775Ah, 13621 hours.
LINDE R20S 2000kg Electric Used 2005 HGL200339
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.331m, 48V-775Ah, 19433 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200338
View Triplex Mast 8.05m, lower 3.33m, 48V-700Ah, 14697 hours.
LINDE R20-01 2000kg Electric Used 2014 HGL200337
View Triplex Mast 5.8m, lower 2.93m, 48V-620Ah, 5665 hours.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2010 HGL200336
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.731m, 48V-775Ah, 8495 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2015 HGL160335
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 18179 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160334
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 17717 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160333
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.75m, 48V-700Ah, 15087 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160332
View Triplex Mast 9.25m, lower 3.73m, 48V-700Ah, 16536 hours.
LINDE R16HD-01 1600kg Electric Used 2014 HGL160331
View Triplex Mast 10.65m, 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200330
View Triplex Mast 10.65m, 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200328
View Triplex Mast 10.65m, 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200327
View Triplex Mast 10.65m, 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200326
7m view triplex mast PS 48V-700Ah.
LINDE R16-03 1600kg Electric Used 2008 HGL160103
4.5m View Mast, 48V-280Ahh.
NISSAN U01L15 1500kg Electric Used 2010 HGL150305
6.6m view triplex mast PS 48V, Double Deep fork.
LINDE R16 1600kg Electric Used 2004 HGL160010
3.5m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB15RL-11 1500kg Electric Used 2002 HGL150242
3m View Mast, PS 48V.
KOMATSU FB20RNF-4 2000kg Electric Used 2006 HGL200230
11.3m View Triplex Mast PS 36V-972Ah.
CROWN RD 5200S/R6 1400kg Electric Used HGL140279
4m View Mast PS 48V-225Ah.
Toyota 7FBRS13 1300kg Electric Used 2010 HGL130255
4m View Mast PS 48V-370Ah.
Toyota 7FBR15 1500kg Electric Used 2014 HGL150253
4m View Mast PS 48V-370Ah.
Toyota 7FBR15 1500kg Electric Used 2014 HGL150252
4m View Mast PS 48V.
KOMATSU FB14RL-15 1400kg Electric Used 2013 HGL140233
4m View Mast PS CEIL (Chloride) 48V-300Ah new 100%.
KOMATSU FR25-7H 1800kg Electric Used 2008 HGL180188
7m to 13m View Mast PS 48V.
new
STILL FM-X 1000kg - 2500kg Electric New 100% 2016 STILL FM-X
10m View Triplex Mast PS 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Electric Used 2007 HGL160134
10.8m View Triplex Mast PS 48V.
BT RRE-200-ECC 2000kg Electric Used 2011 HGL200224
5m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE A10 1000kg Electric Used 2008 HGL100227
4.7m View Triplex Mast PS 48V.
LINDE R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140220
11.5m view triplex mast PS 48V.
LINDE R20 2000kg Electric Used 2006 HGL200038
9.2m View Triplex Mast, PS 48V.
LINDE R16HD 1600kg Electric Used 2005 HGL160035

(Tiếng Việt)

Chuyên bán, sửa chữa, cho thuê xe nâng Reach Truck LINDE, NISSAN, TCM, STILL giá tốt trên toàn quốc.